Openbare verlichting in
gemeente Utrecht

Gemaakt door Erik Saaltink

Doel

Het in kaart brengen van de openbare verlichting in Utrecht zowel overdag (waar staan ze) en 's nachts (hoe schijnen ze). Tevens wordt de verdeling van meldingen over deze verlichting getoond, wederom onderverdeeld in overdag en 's nachts.

 


Gebruikte data

Lichtmasten Utrecht 

Meldingen openbare ruimte Utrecht

 


Hoe dit gemaakt is

Aangenomen dat elke lichtmast eenzelfde lichtbron bevat, is er bepaald wat de totale intensiteit is door alle lichtmasten op elk punt in Utrecht op een hoogte van 100 meter boven het maaiveld. Verder is er gebruik gemaakt van de categorie "Openbare verlichting defect" uit de meldingen openbare ruimte. Deze is door te kijken naar het tijdstip van melden verdeelt in dag en nacht. 

 

Library:  

 


Wat kan er beter?

Hoewel bekend is waar lantaarnpalen staan, is het niet altijd bekend hoe hoog deze zijn en wat voor verlichting erin zit. Met deze informatie zou een beter beeld getoond kunnen worden, ook op grondniveau. Tevens zijn gevolgen van panden (schaduw) nu niet meegenomen.