meldingen

Slim Melden

Slim Melden gebruikt open data om het meldingenproces slimmer en eenvoudiger te maken. Voor de melder én voor de behandelaar. Geen overbodige gegevens meer invoeren én ook nog een correcte routering en registratie. Dat is Slim Melden.