GEOJSON

Focuswijken zijn (sub)wijken die meervoudige complexe problematiek hebben, waarvoor een meerjarig actieplan wordt gemaakt, in nauwe samenwerking met in- en externe partners (waaronder bewoners)

Aangemaakt op: 25 oktober 2016
Laatst gewijzigd: 18 oktober 2019