CSV (zonder geometrie)

Aandachtswijken zijn (sub)wijken die onvoldoende scoren op één of meer thema's of een dalende trend tonen.

Aangemaakt op: 30 augustus 2016
Laatst gewijzigd: 24 april 2019