GEOJSON

Een wijk is een administratief gebied binnen de gemeente. Afbakening vindt plaats door wijkgrenzen. Basis voor de wijken zijn de subwijken

Aangemaakt op: 08 november 2016
Laatst gewijzigd: 18 november 2019