CSV (zonder geometrie)

Het overig (landelijk) gebied buiten de bebouwde kom. Gebied met overwegend agrarisch karakter.

Aangemaakt op: 29 november 2016
Laatst gewijzigd: 24 april 2019