GEOJSON

De buurt is een uitsplitsing van een wijk. Deze wordt vooral gebruikt voor de presentatie van statistische gegevens.

Aangemaakt op: 12 maart 2018
Laatst gewijzigd: 20 september 2019