GEOJSON

Servicewijken zijn gewone wijken waar wonen, welzijn en zorg zo georganiseerd zijn dat mensen, al dan niet met een zorgvraag, zo lang en prettig mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen

Aangemaakt op: 08 november 2016
Laatst gewijzigd: 20 september 2019