GEOJSON

Omvat de terreinen die gebruikt worden voor sociaal culturele voorzieningen, zoals de ziekenhuizen, universiteiten, en multifunctionele accommodaties

Aangemaakt op: 29 november 2016
Laatst gewijzigd: 24 april 2019