Nieuwsoverzicht

We nemen graag besluiten op basis van gegevens, dat geeft inzicht en houvast. Door organisaties worden veel gegevens (of data) verzameld, over uiteenlopende onderwerpen. In een gemeente gaat het bijvoorbeeld over  leegstandscijfers, een evenementenkalender, de toegankelijkheid van gebouwen voor minder-validen, bewakingscamera’s en meer. Deze data zijn van belang voor het maken van beleid, het evalueren van maatregelen of het betrekken van inwoners. Data moeten wel actueel en correct zijn en dat is een tijdrovend en kostbaar proces.  
In de nieuwsbrief van mei staat o.a. het artikel "Open data en transparantie in Tilburg", een toelichting op Data Hamster en de evenementen agenda. Ook wordt de dataset van de maand uitgelicht.
Open data en transparantie in Tilburg  Ruim dertig vertegenwoordigers van Brabantse gemeenten waren 12 april j.l. in de Paleiszaal van de gemeente Tilburg om ervaringen en kennis met elkaar te delen over Open Data. Samen met Civity organiseerde de gemeente Tilburg deze bijeenkomst. “Open Data is niet saai”, zo begint Peter Bekkers (teammanager geo-informatie) de bijeenkomst. Hij vertelt het Tilburgse verhaal over durf tonen, tegendraads mogen zijn en de rauwe aanpak waarbij fouten maken mag. Openheid en transparantie staan voorop.  Ton Zijlstra (The Green Land) vertelde over implementatiestrategieën, samenwerking en organisatieprocessen bij provincies en gemeenten. Stephan Okhuijsen, een ervaren data-journalist (Datagraver), sprak over het gebruik van data in onderzoek en de verrassende inzichten die dat oplevert.  
                                                       De waarde van open data gedeeld ‘Een kijkje in de keuken van Open Data’ is de titel van de bijeenkomst die de gemeente Den Haag samen met Civity op 21 maart jl. heeft georganiseerd voor gemeenten in de regio. In een volle Haagse Lobby in het stadhuis van de residentie, met een fantastisch uitzicht op de Schilderswijk en Chinatown, zaten de specialisten van de verschillende gemeenten bij elkaar. Ervaringen delen over het ontsluiten van open data stonden centraal: hoe doen we het, voor wie doen we het, waarom en wat willen we ermee?   
In de nieuwsbrief van maart 2017 staat o.a. het artikel  'De waarde van open data', een verslag van de regiobijeenkomst bij de gemeente Den Haag. Ook is er aandacht voor de cursus Data en Visualisatie en de ervaringen van de gemeente Schiedam met deze opleiding.
In een artikel op Open Overheid vertelt Donovan Karamat Ali, Datacommissaris van de gemeente Utrecht over zijn ervaringen met het afstemmen van vraag en aanbod van open data. Kennis om Open Data vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen
Sinds februari 2017 deelt de gemeente Amersfoort haar open data in een machine-leesbaar formaat via  www.amersfoort.dataplatform.nl. Amersfoort is al een jaar aangesloten bij Dataplatform. Binnen dit samenwerkingsverband delen de medewerkers van Amersfoort hun kennis over open data. Zo is de opzet voor een standaard over de subsidie-data vanuit Amersfoort geïnitieerd.
In de eerste nieuwsbrief wordt het artikel 'Tilburg gaat voor open data' aangekondigd. Daarnaast worden de komende activiteiten in de nieuwsbrief bij elkaar gezet.
Met een klap op een rode knop zette wethouder van Tilburg, Erik de Ridder, op 12 januari jl. 37 open datasets online via Dataplatform. ‘Ten principale horen wij als overheid niets te verbergen te hebben’, motiveert de wethouder de keuze om datasets openbaar te maken toe. ‘Op basis van een beslisboom kijken wij wat eventuele uitzonderingen hierop zijn. Denk aan persoonsgegevens. In dat geval zijn het geen open data en dus niet openbaar. Maar in alle andere gevallen zijn wij in Tilburg graag volledig open over wat we doen.’ 
Den Haag maakt sinds juni 2016 gebruik van van Dataplatform. Samen met meer dan 20 andere steden en provincies, zorgt de beheerunit Open Data van Den Haag dat haar open data op Dataplatform beschikbaar is. Den Haag deelt al ruim honderdtwintig datasets met haar burgers. Tijd voor een volgende stap: een eigen site.