Verdeling subsidieregister

Gemaakt door Erik Saaltink

Doel

De verleende subsidies van het Utrechtse subsidieregister 2018 per wijk in kaart brengen. De subsidies zijn verdeeld in 8 categorieën: maatschappelijke ondersteuning, jeugd, economie, duurzaamheid, cultuur, bewoners en bestuur, onderwijs en overig. Onder overig valt: openbare ruimte en groen, sport, stedelijke ontwikkeling, veiligheid, volksgezondheid, werk en inkomen, en (nog) onbepaald.


Gebruikte data

Subsidieregister Utrecht 2018


Hoe dit gemaakt is

Er is gebruik gemaakt van D3.js.


Wat kan er beter?

  • In deze grafiek zijn alleen de subsidies opgenomen die specifiek aan een bepaalde wijk zijn toegekend. Dit is echter ongeveer driekwart van de subsidies. Hoe zouden subsidies voor de hele stad kunnen worden toegevoegd?

 

Opmerking

Weet jij hoe de visualisatie verbeterd kan worden?

Laat een opmerking achter.