Melding openbare ruimte en verkeersongevallen

Gemaakt door Erik Saaltink

Doel

In deze visualisatie worden de locaties van de verkeersongevallen gecombineerd met de Meldingen Openbare Ruimte (MOR) uit Slim Melden onder categorie "gevaarlijke verkeerssituaties." Dit laat zien of de meldingen van burgers terecht zijn geweest. Daarnaast is zichtbaar welke straten of kruispunten in de stad Utrecht veel (dodelijke) verkeersongevallen hebben.


Gebruikte data

Bestand geregistreerde ongevallen Nederland 2003 - 2016 (extern)

Meldingen Openbare Ruimte Slim Melden (Utrecht)


Hoe dit gemaakt is

In deze visualisatie zijn de ongevallen uit de BRON gekoppeld aan het wegvak of kruispunt uit de Nationaal Wegenbestand. Daarbij is rekening gehouden dat sommige wegvakken zijn vervallen of veranderd. De focus lag op het soort ongevallen er op een plek zijn voorgevallen; de specifieke aantallen zijn niet verwerkt in de lijnen/cirkels. 
 
Library: Leaflet


Wat kan er beter?

  • Hoe zijn de meldingen te koppelen aan een bepaald kruispunt/wegvak? Deze zijn namelijk niet altijd exact geplaatst en kunnen dus eventueel op meerdere wegen van toepassing zijn. 

  • Welke waarde kunnen we hechten aan een melding? Zijn meer meldingen ook belangrijker, of komt dat gewoon doordat er meer mensen gebruik maken van een specifieke weg/kruispunt. 

  • Zijn er andere factoren te bedenken die invloed zouden kunnen hebben op het meldgedrag? Bijvoorbeeld de aanwezigheid van scholen of toeristische trekpleisters? 

 


 

Opmerking

Weet jij hoe de visualisatie verbeterd kan worden?

Laat een opmerking achter.