Energie labels in Utrecht

Gemaakt door Erik Saaltink

Doel

In kaart brengen hoeveel energie kan worden teruggewonnen als er zonnepanelen op gebouwen worden geplaatst. De rode kleur laat de energielabel van een gebouw zien en de gele kleur de hoeveelheid energie dat teruggewonnen kan worden. Daarnaast geeft de groene kleur weer dat het gebouw overproductie van energie kan winnen. De hoogte van een gebouw geeft de kwantiteit aan.


Gebruikte data

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 

Basisregistraties adressen en gebouwen (extern)

EP-online webservice (extern)

Zonatlas (extern)


Hoe dit gemaakt is

Er is gebruik gemaakt van OSM Buildings.


Wat kan er beter?

  • Geeft het opnemen van de bebouwde kom echt een beter beeld? Dit is gedaan met de aanname dat uitlaten en poepen buiten de bebouwde kom is toegestaan, maar in sommige gevallen zal de grens van Tilburg samenvallen met de grens van een andere gemeente. Is dit te verbeteren zonder veel meer data te moeten aanroepen? 

 


 

Opmerking

Weet jij hoe de visualisatie verbeterd kan worden?

Laat een opmerking achter.