Het Dataplatform lab

Intern experimenteren wij met datavisualisaties maar hebben ze niet eerder durven delen omdat ze nog niet af zijn. Dit vinden wij zonde. Vind hier onze experimenten en doe inspiratie op voor eigen projecten. Laat ons weten wat je van de visualisaties vindt en hoe we ze kunnen verbeteren door een opmerking achter te laten. Alle visalisaties zijn bètaversies. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Utrecht verlicht

Openbare verlichting in gemeente Utrecht

Hoe ziet Utrecht er met licht aan uit? En welke meldingen over de openbare verlichting worden er zowel overdag en 's nachts gemeld? Deze visualisatie laat dat zien.

Melding openbare ruimte en verkeersongevallen


Met Slim Melden kunnen bewoners in de gemeente Utrecht meldingen openbare ruimte doen. Een categorie melding is gevaarlijke verkeerssituaties. In deze visualisatie worden de meldingen gevaarlijke verkeerssituaties en (dodelijke) verkeersongevallen gecombineerd op de kaart gezet. Is de melding gevaarlijke verkeerssituatie terecht? 

Verkeersongevallen in detail

Verkeersongevallen in detail weergegeven


Man of vrouw? Gemotoriseerd of ongemotoriseerd? In deze visualisatie zie je dodelijke verkeersongevallen verdeeld in geslacht, leeftijd, jaar en type voertuig in Nederland in de periode 2003 tot en met 2016. 

Situatie verkeersongevallen

Situatie dodelijk verkeersongeval


De dodelijke verkeersongevallen in heel Nederland worden per situatie verdeeld. Dit kan zijn binnen bebouwde kom, maximum snelheid, toestand wegdek en nog meer. We krijgen inzicht welke situaties een hogere kans geven op een dodelijke slachtoffer. 

Honden uitlaatzones Tilburg

Honden uitlaatzones Tilburg


De losloopzones en uitlaatstroken voor honden in Tilburg zijn gecombineerd met de hondenpoepbakken. Zo laten we zien of de afstand tussen een wijk en een uitlaatplaats te groot is en of bepaalde uitlaatplekken over te weinig hondenpoepbakken beschikken. 

Bomen closeup

Vijf boomsoorten op de kaart


Vijf verschillende boomsoorten worden op de kaart van Nederland gezet. Dit zijn de eik, es, esdoorn, linde en populier. Bekijk waar ze zich bevinden.

Geluidskaart Amersfoort

Geluid in Amersfoort


In de visualisatie Geluid in Amersfoort wordt geluid van weg, spoor en industrie in kaart gebracht. De geluidsintensiteit wordt weergeven in kleur. Hoe donkerder de kleur, des te sterker het geluid.

Energie labels in Utrecht


Hoeveel energie kan worden teruggewonnen als er zonnepanelen op gebouwen worden geplaatst? In deze visualisatie zijn de energie labels van gebouwen in de stad Utrecht in kaart gebracht. Ook zie je hoeveel energie ieder gebouw kan terugwinnen door het installeren van zonnepanelen.

MOR en weerdata


In hoeverre heeft weer invloed op meldingen openbare ruimte (MOR)? Deze cirkel diagram combineert de meldingen uit Slim Melden met de weerdata van KNMI.

Verdeling subsidieregister


Bekijk hoe de verleende subsidies in welke mate worden toegekend aan een specifieke wijk in de stad Utrecht. De verleende subsidies zijn in 8 categorieën verdeeld. Vervolgens zie je per subsidiecategorie hoeveel wordt toegekend aan welke wijk.