Is Dataplatform alleen voor overheden?

Dataplatform richt zich op elke organisatie die data op een veilige, betrouwbare en makkelijke manier wil ontsluiten. Het is geschikt voor alle soorten data van overheden, bedrijven, instellingen, verenigingen en kennisinstellingen. Organisaties bepalen zelf onder welke voorwaarden data beschikbaar worden gesteld en aan wie. Geïnteresseerd? Neem contact met ons op.