FAQ

Data.overheid.nl is de dataportaal van de overheid. Dit is een register dat verwijzingen bevat naar open data van overheden. Dataplatform biedt ook de mogelijkheid om data op te slaan en richt zich niet uitsluitend op overheden. De metadata van Dataplatform wordt wel uitgewisseld met Data.overheid.nl, conform de (inter)nationale DCAT-standaard. Dataplatform was de eerste partij die data conform deze standaard uitwisselt met Data.overheid.

Dataplatform staat open voor elke partij die data wil ontsluiten. Je kunt klein beginnen en stap-voor-stap doorgroeien. Van deelnemers vragen we een actieve bijdrage in de gebruikersgroep. Samen werken en samen groeien dat is ons doel. Neem contact op om samen de mogelijkheden voor uw organisatie door te nemen.

Open data is data die vrij gebruikt, hergebruikt en opnieuw verspreid kan worden door iedereen. De enige eis die (in sommige gevallen) gesteld kan worden is bronvermelding en gelijk delen. Wil je meer weten over open data, dan kun je veel informatie vinden op data.overheid.nl. Ook het Open Data Handboek is een nuttige bron voor meer informatie over Open Data.

Dataplatform is een initiatief van Civity. Het bestaat uit twee onderdelen. Het is een platform voor het ontsluiten, opslaan, beheren en presenteren van data. En het is een community van overheden, bedrijven en kennisinstellingen die het potentieel van data wil benutten. Civity ondersteunt de deelnemers aan Dataplatform met (infrastructurele) diensten, kennis, bijeenkomsten en projecten.

Dataplatform richt zich op elke organisatie die data op een veilige, betrouwbare en makkelijke manier wil ontsluiten. Het is geschikt voor alle soorten data van overheden, bedrijven, instellingen, verenigingen en kennisinstellingen. Organisaties bepalen zelf onder welke voorwaarden data beschikbaar worden gesteld en aan wie. Geïnteresseerd? Neem contact met ons op. 

Dataplatform maakt gebruik van een gecertificeerde hostingomgeving in Nederland met een hoge beschikbaarheid. Wil je aanvullende garanties over de beschikbaarheid van data? Neem dan contact op voor een SLA.

Dataplatform richt zich op alle soorten data: geografische, demografische, statische en real time data. De data wordt geleverd door deelnemers of wordt verzameld op basis van een concrete vraag. Data kunnen als download worden aangeboden, of worden ontsloten via een API. Heb je een specifiek dataverzoek? Laat het ons weten. Wil je ook data ontsluiten? Neem dan contact op.