Dodelijke verkeersongevallen per geslacht, leeftijd, vervoersmiddel

Gemaakt door Erik Saaltink

Doel

We visualiseren welke vervoersmiddelen dodelijke verkeersongevallen veroorzaken in Nederland in de periode 2003 tot en met 2016.  Daarnaast is inzichtelijk wat de gemiddelde leeftijd van het dodelijk slachtoffer per voertuig is en lees je af wat het percentage vrouw is geweest.  


Gebruikte data

Dodelijke verkeersongevallen 


Hoe dit gemaakt is

Een simpele eerste poging om gegevens over dodelijke slachtoffers in beeld te brengen. Per type voertuig is er geaggregeerd. Om het overzichtelijk te houden is ervoor gekozen om deze types in 2 categorieën te combineren.

Library: D3.js  


Wat kan er beter?

  • In dit geval is er gekozen voor de gemiddelde leeftijd en de verhouding man/vrouw, maar wellicht zijn andere parameters veel interessanter 

  • Hoe is de grafiek met de aantallen per jaar beter te interpreteren? Er is een dalende trend, maar dat kan natuurlijk meerdere redenen hebben: minder verkeer, betere veiligheid, of juist betere gezondheidszorg. Hoe kunnen we dit dus vertalen naar een "correct" aantal? 

 


 

Opmerking

Weet jij hoe de visualisatie verbeterd kan worden?

Laat een opmerking achter.