Woongebieden Tilburg

Waardering: (13 stemmen)

  • Beschrijving: De woongebieden beslaan het grootste deel van de openbare ruimte in Tilburg. Functie: wonen en verblijven. De woongebieden kennen verschillende functies en gebruik. Gebieden waar de woon en verblijfsfuncties voorop staan, zoals woonerven, pleintjes, buurtparken, groengebiedjes en speelplekken. Maar ook verkeersfuncties op de straten en parkeren. De afwisseling in bebouwing en de aanwezigheid van water en groenvoorzieningen dragen bij aan een aantrekkelijke woonomgeving.
  • Bron: Beheerbeleidsplan gemeente Tilburg
  • Doel registratie: Belangrijke bijdrage leveren aan de beleving van de woon- werk en leefomgeving
  • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden
  • Mogelijkheden: Deze dataset is geschikt voor het inzichtelijk maken van de locatie op de kaart
  • Coördinatenstelsel: WGS1984 (EPSG:4326)

Databestanden

Aangemaakt op: 08 januari 2017
Laatst gewijzigd: 18 juni 2018
Aangemaakt op: 08 januari 2017
Laatst gewijzigd: 18 juni 2018

KML

Aangemaakt op: 08 januari 2017
Laatst gewijzigd: 18 juni 2018

SHP

Aangemaakt op: 08 januari 2017
Laatst gewijzigd: 18 juni 2018

Tags

Metadata

Veld Waarde
Bijgewerkt 2018-06-18T05:10:31.378830
Aangemaakt 2017-04-26T16:41:31.465573
Contact naam http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Tilburg_(gemeente)
Contact e-mail opendata@tilburg.nl
Taal Nederlands
Thema Ruimte en Infrastructuur
Data-eigenaar http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Tilburg_(gemeente)
Email data-eigenaar opendata@tilburg.nl
Update frequentie Indien nodig