Woningvoorraad Schiedam

Waardering: (1 stem)

Op basis van de jaarlijkse vaststelling van de woningvoorraad is een overzicht gemaakt van het aantal woningen. Voor een volledig en actueel overzicht van alle adressen in Schiedam: zie "Woningkartotheek Schiedam".

Databestanden

Aantal woningen per 1-1-2019, uitgesplitst naar buurt+straat.

Aangemaakt op: 12 februari 2019
Laatst gewijzigd: 12 februari 2019

Tags

Metadata

Veld Waarde
Bijgewerkt 2019-02-12T11:28:40.260866
Aangemaakt 2019-02-12T11:22:44.769958
Contact naam Dataplatform.nl
Taal Nederlands
Thema huisvesting
Versie opmerkingen eerste versie, geen aanpassingen
Update frequentie jaarlijks
contact_email info@dataplatform.nl
contact_uri
publisher_email contact@schiedam.nl
publisher_uri http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Schiedam_(gemeente)
spatial
temporal 2019