Woningmarktgebieden Tilburg

Waardering: (42 stemmen)

  • Beschrijving: De binnengemeentelijke woningmarktgebieden betreffen de stadsdelen en dorpen waarin de gemeente coherent valt in te delen t.b.v. onderzoek, statistisch databeheer e.d.; Tilburg-stad is daarvoor onderverdeeld in 9 gebieden, aangevuld met de 2 dorpen
  • Bron: gemeente Tilburg
  • Doel registratie: Gebiedsaanduiding met het oog op onderzoek, w.o. het periodieke Kwalitatief Woningbehoefteonderzoek/KWBO
  • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden
  • Mogelijkheden: Deze dataset is geschikt voor het inzichtelijk maken van de locatie op de kaart
  • Coördinatenstelsel: WGS1984 (EPSG:4326)

Databestanden

De binnengemeentelijke woningmarktgebieden betreffen de stadsdelen en dorpen waarin de gemeente coherent valt in te delen t.b.v. onderzoek, statistisch databeheer e.d.; Tilburg-stad is daarvoor onderverdeeld in 9 gebieden, aangevuld met de 2 dorpen

Aangemaakt op: 08 november 2016
Laatst gewijzigd: 18 oktober 2019

De binnengemeentelijke woningmarktgebieden betreffen de stadsdelen en dorpen waarin de gemeente coherent valt in te delen t.b.v. onderzoek, statistisch databeheer e.d.; Tilburg-stad is daarvoor onderverdeeld in 9 gebieden, aangevuld met de 2 dorpen

Aangemaakt op: 08 november 2016
Laatst gewijzigd: 18 oktober 2019

KML

De binnengemeentelijke woningmarktgebieden betreffen de stadsdelen en dorpen waarin de gemeente coherent valt in te delen t.b.v. onderzoek, statistisch databeheer e.d.; Tilburg-stad is daarvoor onderverdeeld in 9 gebieden, aangevuld met de 2 dorpen

Aangemaakt op: 08 november 2016
Laatst gewijzigd: 08 november 2016

SHP

De binnengemeentelijke woningmarktgebieden betreffen de stadsdelen en dorpen waarin de gemeente coherent valt in te delen t.b.v. onderzoek, statistisch databeheer e.d.; Tilburg-stad is daarvoor onderverdeeld in 9 gebieden, aangevuld met de 2 dorpen

Aangemaakt op: 08 november 2016
Laatst gewijzigd: 18 oktober 2019

Tags

Metadata

Veld Waarde
Bijgewerkt 2019-10-18T18:47:04.351533
Aangemaakt 2016-11-08T15:12:08.720918
Contact naam http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Tilburg_(gemeente)
Taal Nederlands
Thema bestuur
Update frequentie Indien nodig