Woningmarktgebieden Tilburg

Waardering: (11 stemmen)

  • Beschrijving: De binnengemeentelijke woningmarktgebieden betreffen de stadsdelen en dorpen waarin de gemeente coherent valt in te delen t.b.v. onderzoek, statistisch databeheer e.d.; Tilburg-stad is daarvoor onderverdeeld in 9 gebieden, aangevuld met de 2 dorpen
  • Bron: gemeente Tilburg
  • Doel registratie: Gebiedsaanduiding met het oog op onderzoek, w.o. het periodieke Kwalitatief Woningbehoefteonderzoek/KWBO
  • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden
  • Mogelijkheden: Deze dataset is geschikt voor het inzichtelijk maken van de locatie op de kaart
  • Coördinatenstelsel: WGS1984 (EPSG:4326)

Databestanden

Aangemaakt op: 08 november 2016
Laatst gewijzigd: 18 juni 2018
Aangemaakt op: 08 november 2016
Laatst gewijzigd: 18 juni 2018

KML

Aangemaakt op: 08 november 2016
Laatst gewijzigd: 08 november 2016

SHP

Aangemaakt op: 08 november 2016
Laatst gewijzigd: 18 juni 2018

Tags

Metadata

Veld Waarde
Bijgewerkt 2018-06-18T05:10:14.363454
Aangemaakt 2017-04-26T16:41:31.465573
Contact naam http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Tilburg_(gemeente)
Contact e-mail opendata@tilburg.nl
Taal Nederlands
Thema Bestuur
Data-eigenaar http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Tilburg_(gemeente)
Email data-eigenaar opendata@tilburg.nl
Update frequentie Indien nodig