Woningkartotheek Schiedam

Waardering: (58 stemmen)

  • Beschrijving: Voor de BAG houdt de gemeente gegevens bij over adressen en gebouwen. De gemeente Schiedam heeft ervoor gekozen zich niet te beperken tot de voor de BAG voorgeschreven gegevens maar tevens een aantal andere basisgegevens over adressen en gebouwen te registreren.
  • Bron: De gemeentelijke registratie t.b.v. van de BAG, waarin ook de aanvullende gegevens worden geregistreerd.
  • Doel: Deels wettelijk voorgeschreven, deels ten dienste van de interne processen.
  • Beperkingen: Geen.
  • Mogelijkheden: De bestanden bevatten informatie over alle officiële adressen en de daaraan gekoppelde objecten. Uitgangspunt is één record per adres. Zie voor een verdere beschrijving de bijgevoegde documentatie.

Databestanden

Zie afzonderlijk PDF-bestand voor een beschrijving van de inhoud.

Aangemaakt op: 13 augustus 2015
Laatst gewijzigd: 15 januari 2019

PDF bestand met beschrijving van de dataset. (Laatste update: 3-5-2017, i.v.m. gebruik NEN afkortingsregels voor straatnamen.)

Aangemaakt op: 03 januari 2017
Laatst gewijzigd: 03 mei 2017

Tags

Metadata

Veld Waarde
Versie 1
Bijgewerkt 2019-01-17T07:43:29.875082
Aangemaakt 2017-04-26T16:41:31.465573
Contact naam Dataplatform
Contact e-mail info@dataplatform.nl
Taal Nederlands
Thema huisvesting
Data-eigenaar http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Schiedam_(gemeente)
Email data-eigenaar contact@schiedam.nl
Versie opmerkingen eerste versie, geen aanpassingen
Update frequentie wekelijks