Woningkartotheek Schiedam

Waardering: (63 stemmen)

  • Beschrijving: Voor de BAG houdt de gemeente gegevens bij over adressen en gebouwen. De gemeente Schiedam heeft ervoor gekozen zich niet te beperken tot de voor de BAG voorgeschreven gegevens maar tevens een aantal andere basisgegevens over adressen en gebouwen te registreren.
  • Bron: De gemeentelijke registratie t.b.v. van de BAG, waarin ook de aanvullende gegevens worden geregistreerd.
  • Doel: Deels wettelijk voorgeschreven, deels ten dienste van de interne processen.
  • Beperkingen: Geen.
  • Mogelijkheden: De bestanden bevatten informatie over alle officiële adressen en de daaraan gekoppelde objecten. Uitgangspunt is één record per adres. Zie voor een verdere beschrijving de bijgevoegde documentatie.

Databestanden

Zie afzonderlijk PDF-bestand voor een beschrijving van de inhoud.

Aangemaakt op: 13 augustus 2015
Laatst gewijzigd: 16 april 2019

PDF bestand met beschrijving van de dataset. (Laatste update: 3-5-2017, i.v.m. gebruik NEN afkortingsregels voor straatnamen.)

Aangemaakt op: 03 januari 2017
Laatst gewijzigd: 03 mei 2017

Tags

Metadata

Veld Waarde
Versie 1
Bijgewerkt 2019-04-16T04:00:28.329991
Aangemaakt 2015-08-13T14:08:14.049112
Contact naam Dataplatform
Taal Nederlands
Thema huisvesting
Versie opmerkingen eerste versie, geen aanpassingen
Update frequentie wekelijks
contact_email info@dataplatform.nl
contact_uri
publisher_email contact@schiedam.nl
publisher_uri http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Schiedam_(gemeente)
temporal