Wijken Tilburg

Waardering: (48 stemmen)

  • Beschrijving: Een wijk is een administratief gebied binnen de gemeente. Afbakening vindt plaats door wijkgrenzen. Basis voor de wijken zijn de subwijken
  • Bron: gemeente Tilburg
  • Doel registratie: Het geven van (statistische) informatie over de gemeente Tilburg op gebiedsniveau en het indelen van de gemeente voor het gebiedsmanagement
  • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden
  • Mogelijkheden: Deze dataset is geschikt voor het inzichtelijk maken van de locatie op de kaart
  • Coördinatenstelsel: WGS1984 (EPSG:4326)

Databestanden

Een wijk is een administratief gebied binnen de gemeente. Afbakening vindt plaats door wijkgrenzen. Basis voor de wijken zijn de subwijken

Aangemaakt op: 08 november 2016
Laatst gewijzigd: 14 november 2019

Een wijk is een administratief gebied binnen de gemeente. Afbakening vindt plaats door wijkgrenzen. Basis voor de wijken zijn de subwijken

Aangemaakt op: 08 november 2016
Laatst gewijzigd: 14 november 2019

KML

Een wijk is een administratief gebied binnen de gemeente. Afbakening vindt plaats door wijkgrenzen. Basis voor de wijken zijn de subwijken

Aangemaakt op: 08 november 2016
Laatst gewijzigd: 14 november 2019

SHP

Een wijk is een administratief gebied binnen de gemeente. Afbakening vindt plaats door wijkgrenzen. Basis voor de wijken zijn de subwijken

Aangemaakt op: 08 november 2016
Laatst gewijzigd: 14 november 2019

Tags

Metadata

Veld Waarde
Bijgewerkt 2019-11-14T08:52:56.212865
Aangemaakt 2016-11-08T15:07:38.425564
Contact naam http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Tilburg_(gemeente)
Taal Nederlands
Thema bestuur
Update frequentie Indien nodig