Uitkeringen levensonderhoud instroom

Waardering: (48 stemmen)

 • Beschrijving: De instroom in de uitkering levensonderhoud per regeling, wijk, jaar en maand over de afgelopen 7 jaar.

Het gaat hierbij om de volgende regelingen:

 • PW_ink: Participatiewet inkomen (voorheen WWB).
 • WIJ: Wet Investeren in Jongeren (2009 tm 2011 daarna overgegaan in WWB).
 • IOAW: Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers.
 • IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Het databestand bevat de volgende velden:

 • regeling: De wettelijke regeling waarop de uitkering levensonderhoud is gebaseerd [alfa-numeriek].
 • jaar: Het jaar van aanvang uitkering levensonderhoud [numeriek].
 • maand: De maand van aanvang uitkering levensonderhoud [numeriek].
 • wijk_naam: De wijk waarin de bijstandsgerechtigde woonachtig is [alfa-numeriek].
 • uitkeringen_aantal: Het aantal uitkeringen dat in de periode is aangevangen [numeriek].
 • personen_aantal: Het aantal personen waarop de aangevangen uitkeringen betrekking hebben [numeriek].

Databestanden

Aangemaakt op: 27 februari 2017
Laatst gewijzigd: 16 februari 2019

Tags

Metadata

Veld Waarde
Bron Administratie uitkeringen levensonderhoud Zaanstad
Bijgewerkt 2019-02-16T08:45:20.548194
Aangemaakt 2017-04-26T16:41:31.465573
Contact naam Zaanstad
Taal Nederlands
Thema bestuur
Data-eigenaar http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Zaanstad
Versie opmerkingen Initiële versie
Update frequentie Dagelijks
Periode Vanaf heden tot maximaal 7 jaar terug.
SubThema Uitkeringen levensonderhoud
ZNSTD U001
Zaaknummer 1343500