Subsidieregister Schiedam

Waardering: (43 stemmen)

Het subsidieregister bestaat uit een overzicht van alle toegekende subsidies per jaar.

Toelichting registers

 • Subsidiejaar: het jaar waarvoor de subsidie is verleend, waarin de activiteiten tot uitvoering moeten komen
 • Jaar van toekenning: het jaar waarin de beschikking is opgesteld. Bij budgetsubsidies is dit in het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar
 • Programma: het begrotingsprogramma waar deze subsidie beleidsmatig en financieel deel van uitmaakt
 • Taakveld: dit is een overkoepelend thema waarbinnen de subsidie past. Taakvelden zijn terug te vinden in de begroting en de jaarrekening. Door het weergeven van verleende subsidies op het niveau van de taakvelden kunnen we een betere verbinding maken met de subsidieparagraaf in de begroting en de jaarrekening
 • Soort subsidie: De Algemene Subsidieverordening 2017 kent twee soorten subsidie: de (meer)jaarlijkse subsidie en de overige subsidie
 • Aanvrager: de naam van de aanvrager van de subsidie
 • Omschrijving: een omschrijving van het doel en/of de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend
 • Regelmaat: wordt de subsidie structureel of incidenteel toegekend?
 • Aangevraagd bedrag: het bedrag dat is aangevraagd
 • Verleend bedrag: het bedrag dat is verleend
 • Vastgesteld bedrag: het bedrag waarop de subsidie uiteindelijk is vastgesteld. Dit gebeurt bij lagere subsidies in de regel direct bij verlening, bij hogere bedragen pas na ontvangst en beoordeling van de inhoudelijke en financiële verantwoording. Deze kolom is niet ingevuld als de subsidie nog niet is vastgesteld
 • Bekostigd uit rijksinkomsten: is er een specifieke Rijksregeling waaruit een subsidie wordt verleend? Een voorbeeld zijn de subsidies in het kader van Onderwijs Achterstanden beleid (OAB). Hiervoor ontvangt de gemeente specifiek geoormerkt geld vanuit het Rijk
 • Wettelijke taak: wordt met het verlenen van de subsidie uitvoering gegeven aan een wettelijke taak?

Meer informatie is te vinden op de gemeentelijke website.

Databestanden

Subsidieregister 2018, als Excelbestand.

Aangemaakt op: 07 november 2018
Laatst gewijzigd: 19 februari 2019

Voor dit bestand is een indeling gebruikt die beter aansluit op de standaard.

Aangemaakt op: 10 augustus 2017
Laatst gewijzigd: 03 april 2018

De informatie in dit Excel bestand is opgedeeld in verschillende tabellen in één werkblad. Elke tabel betreft subsidies onder één gemeentelijke doelstelling.

Aangemaakt op: 14 december 2016
Laatst gewijzigd: 27 februari 2017

Subsidieregister 2015, alleen als PDF beschikbaar.

Aangemaakt op: 26 oktober 2016
Laatst gewijzigd: 26 oktober 2016

Tags

Metadata

Veld Waarde
Bron https://www.schiedam.nl/a-tot-z/subsidieregister
Bijgewerkt 2019-02-19T08:45:27.358328
Aangemaakt 2015-09-25T12:09:47.949358
Contact naam Dataplatform
Taal Nederlands
Thema bestuur
Update frequentie kwartaallijks
contact_email info@dataplatform.nl
contact_uri
publisher_email contact@schiedam.nl
publisher_uri http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Schiedam_(gemeente)
spatial
temporal resource afhankelijk