Stichtse Vecht Gebouwen met bouwjaar

Waardering: (1 stem)

Lijst met gebouwen binnen gemeente Stichtse Vecht gerangschikt op bouwjaar.


  • Omschrijving : In dit overzicht staan alle panden binnen de gemeentegrenzen van Stichtse Vecht gerangschikt op bouwjaar.
  • Uitleg gebruikte termen: De BAG gebruikt de termen pand (ook wel gebouw genoemd), verblijfsobject (ook wel verblijfseenheid genoemd), adres, straatnaam (ook wel openbare ruimte genoemd) en gebruiksdoel. Binnen een pand kunnen zich één of meer verblijfsobjecten huisvesten en een adres is gekoppeld aan een verblijfsobject. Ingeval een pand meerdere verblijfsobjecten (adressen) heeft komt dit pand met bouwjaar meerdere malen in dit overzicht voor (voor elk adres 1 keer). Indien gewenst kunt een gebruiker deze dubbelen in het gedownloade datafile zelf uitfilteren. Ook het gebruiksdoel is aan een verblijfsobject gekoppeld. Soms heeft een verblijfsobject zelfs meerdere gebruiksdoelen.
  • Voorbeeld: Een flatgebouw kan één gebouw zijn maar kan tientallen verblijfsobjecten huisvesten, zoals de appartementen binnen dit flatgebouw. Het kan ook zijn dat er in het flatgebouw nog een sportschool of een winkel gehuisvest is. Ook deze sportschool en/of winkel is dan een verblijfsobject binnen dit gebouw. De appartementen in het flatgebouw hebben over het algemeen het gebruikersdoel “woonfunctie” terwijl de winkel dan een verblijfsobject is met het gebruiksdoel “winkelfunctie”. In sommige gevallen kan 1 verblijfsobject meerdere functies hebben, zoals bij een winkel waar de eigenaar boven woont. Het verblijfsobject heeft dan de gebruiksdoelen woonfunctie en winkelfunctie.
  • Bron : BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen)
  • Beperkingen : Deze dataset is niet geschikt voor juridische doeleinden.
  • Coördinatenstelsel : WGS84 / RD

Databestanden

Overzicht van gebouwen binnen de gemeentegrenzen van Stichtse Vecht en waar Stichtse Vecht BGT bronhouder. Dit alles gerangschikt op bouwjaar

Aangemaakt op: 04 september 2019
Laatst gewijzigd: 15 november 2019

Overzicht van gebouwen binnen de gemeentegrenzen van Stichtse Vecht en waar Stichtse Vecht BGT bronhouder. Dit alles gerangschikt op bouwjaar

Aangemaakt op: 04 september 2019
Laatst gewijzigd: 15 november 2019

Overzicht van gebouwen (vaak bijgebouwen) binnen de gemeentegrenzen van Stichtse Vecht en waar Stichtse Vecht BGT bronhouder van is maar die geen BAG adres hebben. Dit alles gerangschikt op bouwjaar Uitleg, in de BAG hebben panden waar geen verblijfsobject in zit (bijvoorbeeld een schuur) geen adres. Aan de geometrie is de locatie waar dit pand staat te vinden. In het overzicht is wel een kolom ‘gekoppeld adres.’ Dit is het adres van het hoofdgebouw waar dit bijgebouw bij hoort. Dit is geen wettelijke BAG gegeven dus het kan zijn dat deze niet is ingevuld.

Aangemaakt op: 04 september 2019
Laatst gewijzigd: 15 november 2019

Overzicht van gebouwen (vaak bijgebouwen) binnen de gemeentegrenzen van Stichtse Vecht en waar Stichtse Vecht BGT bronhouder van is maar die geen BAG adres hebben. Dit alles gerangschikt op bouwjaar Uitleg, in de BAG hebben panden waar geen verblijfsobject in zit (bijvoorbeeld een schuur) geen adres. Aan de geometrie is de locatie waar dit pand staat te vinden. In het overzicht is wel een kolom ‘gekoppeld adres.’ Dit is het adres van het hoofdgebouw waar dit bijgebouw bij hoort. Dit is geen wettelijke BAG gegeven dus het kan zijn dat deze niet is ingevuld.

Aangemaakt op: 04 september 2019
Laatst gewijzigd: 15 november 2019

Tags

Metadata

Veld Waarde
Bijgewerkt 2019-11-15T23:06:28.739504
Aangemaakt 2019-09-04T08:31:20.341796
Thema ruimte-en-infrastructuur
Update frequentie Wekelijks