Stichtse Vecht Gebouwen met bijeenkomstfunctie

Waardering: (9 stemmen)

  • Omschrijving : De informatie die hier wordt aangeboden is een lijst met gebouwen met gebruiksdoel bijeenkomst aangevuld met adres, buurt, wijk en geografische locatie. Deze gegevens komen uit de Basis Registratie Adressen en Gebouwen (BAG). Daar gebouwen in de tijd kunnen wijzigen (nieuwbouw, sloop, verbouwing, adreswijziging en gebruiksdoel) worden de gegevens op dit dataplatform wekelijks automatisch geactualiseerd. De Stichtse Vecht is bronhouder van deze informatie. Onjuistheden kunnen via de website van Stichtse Vecht doorgegeven worden en worden, na onderzoek, door de BAG beheerder in de BAG gewijzigd. Dit Dataplatform is alleen een doorgeefluik.
  • Ter verduidelijking: De BAG gebruikt de termen gebouwen, verblijfobjecten en gebruiksdoelen. Binnen een gebouw kunnen zich één of meer verblijfsobjecten huisvesten en een adres is 1:1 gekoppeld aan een verblijfsobject. Ook het gebruiksdoel is aan een verblijfsobject gekoppeld. Soms heeft een verblijfsobject zelfs meerdere gebruiksdoelen.
  • Voorbeeld: Een flatgebouw kan één gebouw zijn maar kan tientallen verblijfsobjecten huisvesten. Grotendeels zullen deze gebruikersdoel wonen hebben maar er kunnen ook verblijfsobjecten met winkelfunctie bij zitten of zelfs verblijfsobjecten met woon en winkel functie.
  • Bron : BAG
  • Beperkingen : Deze dataset is niet geschikt voor juridische doeleinden.
  • Coördinatenstelsel : WGS84 / RD

Databestanden

Stichtse Vecht Gebouwen met bijeenkomstfunctie

Aangemaakt op: 15 augustus 2018
Laatst gewijzigd: 16 februari 2019

Stichtse Vecht Gebouwen met bijeenkomstfunctie

Aangemaakt op: 18 augustus 2018
Laatst gewijzigd: 16 februari 2019

Naar KAARTVIEWER van Stichtse Vecht

Aangemaakt op: 28 augustus 2018

Tags

Metadata

Veld Waarde
Bijgewerkt 2019-02-16T00:12:32.457414
Aangemaakt 2018-08-15T11:58:00.324761
Thema bestuur
Data-eigenaar http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichtse_Vecht
Email data-eigenaar data@stichtsevecht.nl
Update frequentie wekelijks
Periode Vanaf aug 2018