Stichtse Vecht Adressen

Waardering: (7 stemmen)

  • Omschrijving : De informatie die hier wordt aangeboden is een lijst met adressen aangevuld met buurt, wijk en geografische locatie. Deze gegevens komen uit de Basis Registratie Adressen en Gebouwen (BAG). Daar adressen in de tijd kunnen wijzigen (nieuw huisnummer en/of straat, huisnummers en/of straten die verdwijnen) worden de gegevens op dit dataplatform wekelijks automatisch geactualiseerd. De Stichtse Vecht is bronhouder van deze informatie. Onjuistheden kunnen via de website van Stichtse Vecht doorgegeven worden en worden, na onderzoek, door de BAG beheerder in de BAG gewijzigd. Dit Dataplatform is alleen een doorgeefluik.
  • Ter verduidelijking: De BAG gebruikt de termen gebouwen, verblijfobjecten en gebruiksdoelen. Binnen een gebouw kunnen zich één of meer verblijfsobjecten huisvesten en een adres is 1:1 gekoppeld aan een verblijfsobject. Ook het gebruiksdoel is aan een verblijfsobject gekoppeld. Soms heeft een verblijfsobject zelfs meerdere gebruiksdoelen.
  • Voorbeeld: Een flatgebouw kan één gebouw zijn maar kan tientallen verblijfsobjecten huisvesten. Grotendeels zullen deze gebruikersdoel wonen hebben maar er kunnen ook verblijfsobjecten met winkelfunctie bij zitten of zelfs verblijfsobjecten met woon en winkel functie.
  • Bron : BAG
  • Beperkingen : Deze dataset is niet geschikt voor juridische doeleinden.
  • Coördinatenstelsel : WGS84 / RD

Databestanden

Stichtse Vecht adressen

Aangemaakt op: 27 augustus 2018
Laatst gewijzigd: 11 december 2018

Stichtse Vecht adressen

Aangemaakt op: 27 augustus 2018
Laatst gewijzigd: 11 december 2018

Tags

Metadata

Veld Waarde
Bijgewerkt 2018-12-11T09:17:45.439457
Aangemaakt 2018-08-27T05:31:41.773397
Thema bestuur
Data-eigenaar http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichtse_Vecht
Email data-eigenaar data@stichtsevecht.nl
Update frequentie wekelijks
Periode Vanaf aug 2018