Stembureaus referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Waardering: (58 stemmen)

Overzicht van de locaties van stembureaus. De gegevens hebben betrekking op het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten op 21 maart 2018. Voor meer informatie zie https://waarismijnstemlokaal.nl/data.

Elke gemeente is eigenaar van de stemlokalendata in haar eigen gemeente

Databestanden


Tags

Metadata

Veld Waarde
Bijgewerkt 2018-03-20T17:55:10.590734
Aangemaakt 2018-02-21T13:14:50.922761
Thema bestuur
Data-eigenaar http://data.overheid.nl/organisatie/openstatefoundation
Email data-eigenaar Zie de kolom 'Contactgegevens' in de data
Update frequentie Incidenteel tot en met 17 maart 2018 (uiterste bekendmaking van stembureaus is 4 dagen voor de verkiezingen)
Periode 2018-03-21
Beperkingen Geen, de gegevens zijn openbaar en zonder restricties beschikbaar voor hergebruik
Doel Om het verkiezingsproces toegankelijk te maken voor de kiesgerechtigden
Geografie Puntobject
Geografisch gebied Nederland
ID NLODSraadgevendreferendum20180321001
Mogelijkheden Hergebruik; Het bestand is onder andere bruikbaar voor het maken van visualisaties en analyses
Relatie / gebruik andere standaarden Election Markup Language (EML) relatie richting uitslagen
Standaard Stembureaus ODS
Status In ontwikkeling