Servicewijken Tilburg

Waardering: (39 stemmen)

  • Beschrijving: Servicewijken zijn gewone wijken waar wonen, welzijn en zorg zo georganiseerd zijn dat mensen, al dan niet met een zorgvraag, zo lang en prettig mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen
  • Bron: gemeente Tilburg
  • Doel registratie: Het realiseren van servicewijken heeft als doel het creëren van goed op elkaar afgestemde diensten en functies ten aanzien van wonen, welzijn en zorg
  • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden
  • Mogelijkheden: Deze dataset is geschikt voor het inzichtelijk maken van de locatie op de kaart
  • Coördinatenstelsel: WGS1984 (EPSG:4326)

Databestanden

Servicewijken zijn gewone wijken waar wonen, welzijn en zorg zo georganiseerd zijn dat mensen, al dan niet met een zorgvraag, zo lang en prettig mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen

Aangemaakt op: 08 november 2016
Laatst gewijzigd: 20 september 2019

Servicewijken zijn gewone wijken waar wonen, welzijn en zorg zo georganiseerd zijn dat mensen, al dan niet met een zorgvraag, zo lang en prettig mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen

Aangemaakt op: 08 november 2016
Laatst gewijzigd: 20 september 2019

KML

Servicewijken zijn gewone wijken waar wonen, welzijn en zorg zo georganiseerd zijn dat mensen, al dan niet met een zorgvraag, zo lang en prettig mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen

Aangemaakt op: 08 november 2016
Laatst gewijzigd: 20 september 2019

SHP

Servicewijken zijn gewone wijken waar wonen, welzijn en zorg zo georganiseerd zijn dat mensen, al dan niet met een zorgvraag, zo lang en prettig mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen

Aangemaakt op: 08 november 2016
Laatst gewijzigd: 20 september 2019

Tags

Metadata

Veld Waarde
Bijgewerkt 2019-09-20T19:09:36.967749
Aangemaakt 2016-11-08T07:42:24.541862
Contact naam http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Tilburg_(gemeente)
Taal Nederlands
Thema bestuur
Update frequentie Indien nodig