Ruimtelijke kengetallen 2017 Den Haag

Waardering: (28 stemmen)

  • Beschrijving: Vanaf 2017 wordt jaarlijks een dataset met ruimtelijke kengetallen vervaardigd. Deze ruimtelijke kengetallen worden verzameld op bouwblokniveau, maar omwille van het onthullingsrisico kan deze dataset niet worden gedeeld als open data. Wel is het mogelijk om cijfers beschikbaar te stellen op buurtniveau. De bouwblokken (met inhoud) zijn vanaf dit jaar de bouwstenen van Den Haag in Cijfers, dus de cijfers van de bouwblokken zijn op geaggregeerd niveau exact hetzelfde als deze publiek toegankelijke bron. In de bouwblokken zijn zoveel mogelijk absolute aantallen ondergebracht. Deze getallen zouden met behulp van het veld Shape_area kunnen worden verrekend naar aantallen per km2 of hectare. Alleen voor het item woningwaarde is een gemiddelde aangehouden.
  • Bron: gemeente Den Haag
  • Verklaring attribuutnamen: zie spreadsheet in de dataset.
  • Doel registratie: inventarisatie
  • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden
  • Coördinatenstelsel: RDnew. De KML is WGS84

Databestanden

Ruimtelijke kengetallen per buurt van Den Haag

Aangemaakt op: 09 mei 2018
Laatst gewijzigd: 15 november 2019

Ruimtelijke kengetallen per buurt van Den Haag. Shapefiles.

Aangemaakt op: 09 mei 2018
Laatst gewijzigd: 15 november 2019

Ruimtelijke kengetallen per buurt van Den Haag

Aangemaakt op: 09 mei 2018
Laatst gewijzigd: 15 november 2019

Ruimtelijke kengetallen per buurt van Den Haag

Aangemaakt op: 09 mei 2018
Laatst gewijzigd: 15 november 2019

Ruimtelijke kengetallen per buurt van Den Haag

Aangemaakt op: 09 mei 2018
Laatst gewijzigd: 15 november 2019

Verklaring van de attribuutnamen van de dataset.

Aangemaakt op: 09 mei 2018
Laatst gewijzigd: 09 mei 2018

Tags

Metadata

Veld Waarde
Bijgewerkt 2019-11-15T05:54:39.413392
Aangemaakt 2018-05-09T12:26:15.238956
Contact naam Beheerunit open data
Taal Nederlands
Thema bestuur
Update frequentie jaarlijks
distribution http://purl.org/adms/status/UnderDevelopment
high_value_list false
rights Authenticatie nodig - http://data.overheid.nl/kenmerk/beperking-authenticatie
spatial 52.5000 4.1900