OVL Enschede Slim Melden

Waardering: (41 stemmen)

• Beschrijving: Openbare verlichting Enschede

• Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden

• Mogelijkheden: Deze dataset is beschikbaar voor Slim Melden

• Coördinatenstelsel: WGS-84

Databestanden

Deze data bevat de volgende gegevens: Longitude,Latitude,X,Y,OBJECT_GUID,IMGEO_ID,ORIG_ID,BBV,DOMEIN, STD_DOMEIN,BEHEERCLUSTER,STD_BEHEERCLUSTER, STRUCTUURELEMENT,STD_STRUCTUURELEMENT,BEHEERDER_VAKGEB, STD_BEHEERDER_VAKGEB,BESTEK_NR,CLUSTER_AARD,RAYON, STD_RAYON,OBJECT_BEGIN_TIJD,OBJECT_EIND_TIJD,REG_BEGIN, REG_EIND,STATUS,IN_ONDERZOEK,RELATIEVE_HOOGTELIGGING, BRONHOUDER,TYPE_PAAL_PLUS,AFWIJKENDEDIEPTELEGGING, BOVENGRONDSZICHTBAAR,GEONAUWKEURIGHEIDXY, TYPE_LEIDINGELEMENT,BEGIN_TIJD,EIND_TIJD,TOELICHTING, AFBEELDING,BEHEERDER,HOOFDCATEGORIE,STD_HOOFDCATEGORIE,

CATEGORIE, STD_CATEGORIE,SUBCATEGORIE, STD_SUBCATEGORIE,MASTTYPE,STD_MASTTYPE,AANLEGJAAR, VERSCHIJNINGSVORM,CONSERVERING_MAST, LICHTMASTNUMMER,NETWERK,PLAATSINGSDATUM,REST_LEVENSDUUR,UNIEK_ID,LICHTPUNTHOOGTE,LOCATIE,TEKENINGNUMMER,HOOGTE, BEREIKBAARHEID,STD_BEREIKBAARHEID, MATERIAAL_MAST,MODELOPBOUW,STD_MODELOPBOUW,AANSLUITKASTTYPE,STD_AANSLUITKASTTYPE,INSPECTIEDATUM,M1_TOESTANDMAST, M2_SCHILDERLAAG,M3_VOETMAST,M4_OVERSPANNING,M5_MUURKAST,SCHILDERDATUM,MASTCODE,FUNDATIEBEOORDELING, LICHTMASTBEOORDELING,WOONPLAATS,WIJK,BUURT,OPENBARE_RUIMTE,KAST_ID,VRK_INSTALLATIE_ID,FABRIKANT_MAST,JAAR_ONDERHOUD,TYPENUMMER,MASTTYPE_VV, STD_MASTTYPE_VV,COMPOSITIE,LEIDING_ID,KL_KLEUR_MAST, KL_MASTVORM,KL_MEMO,KL_EIGENAAR,KL_GRONDVLEUGEL, KL_RECLAME,KL_SOORT_RECLAME,KL_UITLEGGER_TYPE_LENGTE, KL_BEHD_LAST_CHANGE_DATE,KL_BEHD_LAST_CHANGE_USER, KL_BEHEERTYPE_AFSPRAAK,KL_PLANMATIG_VERVANGING, KL_ARMATUUR_AANTAL,KL_CONVERSIEDATUM,KL_BARCODE, KL_NIET_IN_BEHEER

Aangemaakt op: 17 juli 2017
Laatst gewijzigd: 17 juli 2017

Tags

Metadata

Veld Waarde
Bijgewerkt 2019-03-14T08:56:03.583918
Aangemaakt 2017-07-17T07:38:39.270849
Contact naam Dataplatform
Taal Nederlands
Thema ruimte-en-infrastructuur
contact_email info@dataplatform.nl
contact_uri
publisher_email info@dataplatform.nl
publisher_uri http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Enschede_(gemeente)
spatial
temporal