Openbare afvalcontainers Sliedrecht

Waardering: (2 stemmen)

  • Beschrijving: Bij openbare containers wordt afval gescheiden in verzamelcontainers voor papier, glas, textiel, et cetera
  • Bron: gemeente Sliedrecht
  • Doel registratie: Inzichtelijk maken van de dichtstbijzijnde verzamel container
  • Mogelijkheden: Deze dataset is geschikt voor het inzichtelijk maken van de locatie op de kaart
  • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden
  • Coördinatenstelsel: WGS1984 (EPSG:4326)

De data-eigenaar is te bereiken via het contactformulier achter deze link: https://www.sliedrecht.nl/pls/iform/formEgemFormToon?F_FORMNR=102927&F_P...

Databestanden

Aangemaakt op: 13 april 2017
Laatst gewijzigd: 13 april 2017
Aangemaakt op: 14 april 2017
Laatst gewijzigd: 14 april 2017

Tags

Metadata

Veld Waarde
Bijgewerkt 2017-05-16T07:18:33.226077
Aangemaakt 2017-04-13T08:23:40.950967
Taal Nederlands
Thema natuur-en-milieu
Update frequentie jaarlijks
contact_email
contact_uri
publisher_email https://www.sliedrecht.nl/pls/iform/formEgemFormToon?F_FORMNR=102927&F_PARAMS=4871:Huisvuilcontainers:Sliedrecht
publisher_uri http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Sliedrecht_(gemeente)
spatial
temporal 2017