Nulmeting kwaliteit openbare ruimte 2014

Waardering: (38 stemmen)

Overzicht van de data afkomstig uit de nulmeting kwaliteit openbare ruimte uit 2014, hierbij zijn de volgende gegevens weergegeven:

 • categorie;
 • thema;
 • kwaliteitskenmerk;
 • criterium;
 • Utrechtse maatlat;
 • ondergrens Utrechtse maatlat;
 • beoordeling;
 • bron;
 • numeriek;
 • bestand;
 • kwaliteitskenmerk;
 • waardering;
 • norm;
 • score;
 • omvang;
 • toelichting;
 • wijk;
 • subwijk;
 • buurt;
 • meedoen.

Daarnaast staat een presentatie (Powerpoint) weergegeven waarin meer informatie staat over de nulmeting (doel, aanpak, normering en resultaten) In de presentatie staan kaarten (gemaakt op basis van deze dataset) waarin per buurt van Utrecht de beoordeling van kwaliteit op kleur (groen, oranje of rood) is weergegeven. Deze kaarten zijn voor de volgende onderwerpen mbt openbare ruimte gemaakt:

 • gebruik;
 • inrichting;
 • beheer.

Verder staat een overzicht van kwaliteitskenmerken weergegeven met informatie over de criteria, Utrechtse maatlat en ondergrens zodat duidelijk wordt binnen welke kaders gemeten is bij de nulmeting.

Hieronder vind je de data afkomstig uit de nulmeting kwaliteit openbare ruimte 2014 gepresenteerd op een kaart:

Databestanden

Nulmeting kwaliteit openbare ruimte

Aangemaakt op: 23 februari 2016
Laatst gewijzigd: 23 februari 2016

Presentatie nulmeting kwaliteit openbare ruimte

Aangemaakt op: 23 februari 2016
Laatst gewijzigd: 23 februari 2016

Kwaliteitskenmerken nulmeting

Aangemaakt op: 23 februari 2016
Laatst gewijzigd: 23 februari 2016

Tags

Metadata

Veld Waarde
Versie 1
Bijgewerkt 2018-07-24T14:29:53.153522
Aangemaakt 2016-02-23T06:46:58.144923
Contact naam Dataplatform
Taal Nederlands
Thema Ruimte en Infrastructuur
Versie opmerkingen eerste versie, geen aanpassingen
contact_email info@dataplatform.nl
contact_uri
publisher_email opendata@utrecht.nl
publisher_uri http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Utrecht_(gemeente)
resource:size
spatial
temporal 2014