IoT gegevens Grondwaterstanden Dordrecht

Waardering: (4 stemmen)

  • Beschrijving: De gemeente Dordrecht is in 2016 een pilot gestart om grondwaterstanden geautomatiseerd te meten, om ervaringen op te doen met zogenoemde Internet of Things (IoT) sensoren. Het betreft 6 sensoren die periodiek een geautomatiseerde meting uitvoeren. De pilot wordt inmiddels afgerond. Op dit moment zijn er GEEN gegevens beschikbaar.
  • Bron: gemeente Dordrecht
  • Doel: Ervaring opdoen met geautomatiseerd meten van relevante zaken en het meteen publiceren van bijbehorende meetwaarden.
  • Mogelijkheden: Niet langer van toepassing. De dataset gaf een eerste beeld of en zo ja hoe goed het geautomatiseerd meten en publiceren van de meetwaarden lukt.
  • Beperkingen: De juistheid van de gegevens in de dataset wordt niet gegarandeerd. Ook wordt er geen garantie gegeven op de permanente beschikbaarheid bestaande en/of nieuwe meetgegevens.
  • Coördinatenstelsel: WGS1984 (EPSG:4326)

Gebruiksvoorwaarden: www.dordrecht.nl/opendata-proclaimer-privacy

De data-eigenaar is te bereiken via het contactformulier achter deze link: https://www.dordrecht.nl/pls/iform/formEgemFormToon?F_FORMNR=102927&F_PA...

Databestanden

Aangemaakt op: 13 april 2017
Laatst gewijzigd: 13 april 2017

Tags

Metadata

Veld Waarde
Bijgewerkt 2017-08-08T19:00:01.228498
Aangemaakt 2017-04-26T16:41:31.465573
Taal Nederlands
Thema natuur-en-milieu
Data-eigenaar http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Dordrecht_(gemeente)
Email data-eigenaar https://www.dordrecht.nl/pls/iform/formEgemFormToon?F_FORMNR=102927&F_PARAMS=4871:Grondwaterstanden:Dordrecht
Versie opmerkingen experimentele publicatie
Update frequentie continue
Periode actueel