Impulswijken Tilburg

Waardering: (42 stemmen)

  • Beschrijving: De gemeente Tilburg en de woningcorporaties WonenBreburg, TBV Wonen en Tiwos investeren de komende tien jaar in vijf van de armste wijken in Tilburg
  • Bron: gemeente Tilburg
  • Doel registratie: Deze 3 doelen zijn: 1. Jongeren komen met een startkwalificatie van school. (Onderwijs) 2. In ieder gezin een kostwinner (Werk) 3. Mensen leven boven de armoedegrens (Armoede). Achterliggende gedachte is dat de problemen in vele jaren zijn ontstaan en dat je dus de problemen niet binnen een jaar of een paar jaar oplost, vandaar de keuze om elkaar 10 jaar vast te houden. De inspanningen moeten ertoe leiden dat we in de 5 impulswijken op of onder het stedelijk gemiddelde gaan scoren. Omdat we afgesproken hebben elkaar 10 jaar vast te houden worden de wijken niet aangepast. Wel wordt het Tilburg Akkoord gebruikt om nieuwe methodieken en innovatieve projecten te introduceren. Een ander aspect is dat we proberen te werken aan bewonersparticipatie.
  • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden
  • Mogelijkheden: Deze dataset is geschikt voor het inzichtelijk maken van de locatie op de kaart
  • Coördinatenstelsel: WGS1984 (EPSG:4326)

Databestanden

De gemeente Tilburg en de woningcorporaties WonenBreburg, TBV Wonen en Tiwos investeren de komende tien jaar in vijf van de armste wijken in Tilburg

Aangemaakt op: 07 november 2016
Laatst gewijzigd: 18 oktober 2019

De gemeente Tilburg en de woningcorporaties WonenBreburg, TBV Wonen en Tiwos investeren de komende tien jaar in vijf van de armste wijken in Tilburg

Aangemaakt op: 07 november 2016
Laatst gewijzigd: 18 oktober 2019

KML

De gemeente Tilburg en de woningcorporaties WonenBreburg, TBV Wonen en Tiwos investeren de komende tien jaar in vijf van de armste wijken in Tilburg

Aangemaakt op: 07 november 2016
Laatst gewijzigd: 18 oktober 2019

SHP

De gemeente Tilburg en de woningcorporaties WonenBreburg, TBV Wonen en Tiwos investeren de komende tien jaar in vijf van de armste wijken in Tilburg

Aangemaakt op: 07 november 2016
Laatst gewijzigd: 18 oktober 2019

Tags

Metadata

Veld Waarde
Bijgewerkt 2019-10-18T18:43:26.976989
Aangemaakt 2016-11-07T11:52:42.596198
Contact naam http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Tilburg_(gemeente)
Taal Nederlands
Thema bestuur
Update frequentie Indien nodig