Water

Waardering: (12 stemmen)

Algemene richtlijnen water Publicatie t.b.v. test Handboek Openbare Ruimte

Databestanden

Algemene richtlijnen Grondwater Publicatie t.b.v. test Handboek Openbare Ruimte

Aangemaakt op: 26 september 2018
Laatst gewijzigd: 18 december 2018

Leidraad riolering . Gemeenten zijn primair verantwoordelijk voor de aanleg en beheer van de riolering. De leidraad riolering van de Stichting Rioned is een door de gemeente gehanteerd ondersteunend instrument voor de aanleg en beheer van de riolering. In aanvulling op de Leidraad geldt dit programma van technische eisen.

Aangemaakt op: 12 oktober 2018
Laatst gewijzigd: 12 oktober 2018

BIJLAGE 15 PROCESVERBAAL VAN OPNEMING / OVERDRACHT IN BEHEER

Aangemaakt op: 12 oktober 2018
Laatst gewijzigd: 12 oktober 2018

BIJLAGE 16 OPNEMING EINDE ONDERHOUDSTERMIJN

Aangemaakt op: 12 oktober 2018
Laatst gewijzigd: 12 oktober 2018

Veiligheidsregels tunnels

Aangemaakt op: 12 oktober 2018
Laatst gewijzigd: 12 oktober 2018

BIJLAGE 3 Standaardlijst riolerings- en waterbouwkundig materiaal

Aangemaakt op: 12 oktober 2018
Laatst gewijzigd: 18 december 2018

BIJLAGE 12 Toe te passen specie in relatie met muurplanten.

Aangemaakt op: 12 oktober 2018
Laatst gewijzigd: 12 oktober 2018

Omschrijving natuurwetten

Aangemaakt op: 12 oktober 2018
Laatst gewijzigd: 12 oktober 2018

Beheer van de vegetatie op (kade)muren.

Aangemaakt op: 12 oktober 2018
Laatst gewijzigd: 12 oktober 2018

Omschrijving hemelwater

Aangemaakt op: 12 oktober 2018
Laatst gewijzigd: 12 oktober 2018

Bestekstekeningen dienen voor de te houden aanbesteding en de voorafgaande inlichten aan de afdeling riolering te worden overlegd;

Aangemaakt op: 12 oktober 2018
Laatst gewijzigd: 18 december 2018

Technische eisen riolering

Aangemaakt op: 12 oktober 2018
Laatst gewijzigd: 18 december 2018

Voorwaarden voor het aansluiten op de riolering en het lozen op oppervlaktewater.

Aangemaakt op: 12 oktober 2018
Laatst gewijzigd: 18 december 2018

Algemene ontwerprichtlijnen Riolering

Aangemaakt op: 12 oktober 2018
Laatst gewijzigd: 18 december 2018

Documenten, tekeningen, bediening- en onderhoud voorschriften.

Aangemaakt op: 12 oktober 2018
Laatst gewijzigd: 12 oktober 2018

Rioleringsdetails, tekeningen drainage, aansluitingen, afwatering, putten

Aangemaakt op: 15 oktober 2018
Laatst gewijzigd: 15 oktober 2018

Tags

Metadata

Veld Waarde
Bron PDF
Versie 1.0
Bijgewerkt 2018-12-18T11:40:14.324156
Aangemaakt 2018-09-26T13:42:32.658688
Contact naam beheer unit open data
Taal Nederlands
Thema ruimte-en-infrastructuur
Versie opmerkingen Eerste versie
Update frequentie Eenmalig
contact_email opendata@denhaag.nl
contact_uri www.denhaag.nl
publisher_email opendata@denhaag.nl
publisher_uri gemeente Den Haag
spatial
temporal