Geluidsbelasting railverkeer dag Den Haag

Waardering: (33 stemmen)

  • Beschrijving: Bronjaar 2016. De kaarten bieden een weergave van de berekende geluidsbelasting op de gevels van gebouwen. Op alle geluidsgevoelige gebouwen zijn op de gevels rekenpunten op 4 meter hoogte gegenereerd. Op deze rekenpunten is de geluidsbelasting berekend. Daardoor is het geluidsbeeld op stedelijk niveau vrij betrouwbaar. Op basis van de kaarten kunnen echter geen conclusies worden getrokken met betrekking tot de geluidsbelasting van individuele woningen, met name als het gaat om portiekwoningen, appartementen- en flatgebouwen (gestapelde bouw). Daarvoor is het rekenmodel te grofmazig. De berekende geluidsbelastingen op de gevel zeggen evenmin iets over het niveau binnen in woningen.
  • Viewer: https://arcg.is/Djy8u
  • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden
  • Mogelijkheden: Deze dataset is geschikt voor het inzichtelijk maken van de locatie op de kaart
  • Coördinatenstelsel: RDnew. De KML is WGS84

Databestanden

Voor railverkeer, provinciale – en rijkswegen zijn de gegevens beschikbaar gesteld door de bronbeheerders, te weten ProRail, provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat.

Aangemaakt op: 27 februari 2018
Laatst gewijzigd: 19 november 2019

Voor railverkeer, provinciale – en rijkswegen zijn de gegevens beschikbaar gesteld door de bronbeheerders, te weten ProRail, provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat. Shapefiles.

Aangemaakt op: 27 februari 2018
Laatst gewijzigd: 19 november 2019

Voor railverkeer, provinciale – en rijkswegen zijn de gegevens beschikbaar gesteld door de bronbeheerders, te weten ProRail, provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat.

Aangemaakt op: 27 februari 2018
Laatst gewijzigd: 19 november 2019

Tags

Metadata

Veld Waarde
Bijgewerkt 2019-11-19T05:47:46.428044
Aangemaakt 2018-02-27T11:30:07.765868
Contact naam Beheerunit open data
Taal Nederlands
Thema natuur-en-milieu
Update frequentie Eens in de 5 jaar