clusters geur - veehouderijen

Waardering: (1 stem)

Clusters (gemeentegrens) gebaseerd op woningen binnen geurcontouren in ouE/m3 intensieve veehouderijen. Per cluster zijn de aantallen woningen en gevoelige bestemmingen per GES-score geteld. Bij de gevoelige bestemmingen is onderscheid gemaakt in 3 categorien: Ziekenhuizen, Scholen en dagverblijven voor jeugd, Verpleeg en verzorgingshuizen.

Databestanden

CSV

Aangemaakt op: 11 maart 2019
Aangemaakt op: 11 maart 2019
Aangemaakt op: 11 maart 2019

KML

Aangemaakt op: 11 maart 2019
Aangemaakt op: 11 maart 2019
Aangemaakt op: 11 maart 2019

Tags

Metadata

Veld Waarde
Bijgewerkt 2019-03-11T10:47:14.198939
Aangemaakt 2019-03-04T10:30:33.911913
Contact naam Dataplatform
Thema http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Bestuur
dcat_modified 2016-03-24
dcat_publisher_name Provincie Utrecht
guid e72dcb77-e245-45af-97af-f703356cb912