Groen exoten Amersfoort

Waardering: (29 stemmen)

Groen exoten Amersfoort

Databestanden

Aangemaakt op: 23 december 2016
Laatst gewijzigd: 12 november 2018

Metadata

Veld Waarde
Bron http://amersfoort-in-beeld.nl/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetFeature&outputformat=csv&typeName=Amersfoort:AIB_GR_EXOTEN&srsName=urn:x-ogc:def:crs:EPSG:4326
Bijgewerkt 2018-11-12T22:01:50.893179
Aangemaakt 2017-04-26T16:41:31.465573
Contact naam Dataplatform.nl
Contact e-mail info@dataplatform.nl
Data-eigenaar http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Amersfoort_(gemeente)
Email data-eigenaar info@amersfoort.nl
frequency-of-update asNeeded
metadata-language dut
progress onGoing