Datasets

FilterActive filter: Waarden | Reset

Archeologische waarden en verwachtingen Den Haag

11 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer
 • Beschrijving: Op deze kaart is aangegeven waar belangrijke archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, waar vindplaatsen worden verwacht, en welke zones geen archeologische betekenis hebben. Per zone is aangegeven welke onderzoekseisen, diepte- en oppervlaktevrijstellingen er bij ruimtelijke ontwikkelingen gelden voor de omgang met het al dan niet aanwezige bodemarchief. Zo wordt aangesloten bij de nieuwe wetgeving en het onderliggende Europees Verdrag van Malta, die beogen archeologie vast onderdeel te laten zijn van de besluitvorming over de ruimte.
 • Bron: gemeente Den Haag
 • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden
 • Mogelijkheden: Deze dataset is geschikt voor het inzichtelijk maken van de locatie op de kaart
 • Viewer: https://ddh.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=a97a1d94b3f8...
 • Coördinatenstelsel: RDnew. De KML is WGS84
Waardering: (10 stemmen)

Bijlagen

 • archeologischewaarden.zip

  18-10-2019, ZIP,
 • archeologischewaarden.csv

  18-10-2019, CSV,
 • archeologischewaarden.xlsx

  18-10-2019, XLSX,
 • archeologischewaarden.html

  18-10-2019, HTML,
 • archeologischewaarden.json

  18-10-2019, JSON,
 • archeologischewaarden.kml

  18-10-2019, KML,

Aardkundige Waarden

6 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

De kaart geeft informatie over bodemkundige, geologische, geo-hydrologische en geomorfologische waardevolle objecten en/of processen in Zuid-Holland. Bestaande databronnen en inventarisaties zijn beoordeeld in een expert judgement december 1999. Begrenzing van gebieden is in oktober 2004 afgestemd met de Nationale Beleidskaart Aardkundige Waarden (Alterra, IKC - LNV).
In 2006 opgenomen in de Bodemvisie, alleen de nationale en internationale waarden.

Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.

Waardering: (1 stem)

Bijlagen

 • Aardkundige Waarden

  20-12-2018, WMS,
 • Inspire_WFS:AardkundigeWaarden

  20-12-2018, WFS,