Datasets

FilterActive filter: Verkiezing | Reset

Stemgedrag verkiezingen Provinciale Staten

51 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Dataset mbt stemgedrag van Utrechtse inwoners bij verkiezingen van Provinciale Staten (elke vier jaar) in aantallen en percentages op wijkniveau. In deze dataset staan de volgende categorieën vermeld:

 • stemgerechtigden;
 • uitgebrachte stemmen;
 • op partijen uitgebrachte stemmen;
 • blanco stemmen;
 • ongeldige stemmen;
 • Christen Democratisch Appel (CDA);
 • VVD;
 • Partij van de Arbeid (PvdA);
 • GroenLinks;
 • SP (Socialistische Partij);
 • Democraten 66 (D66);
 • Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP);
 • ChristenUnie;
 • PVV (Partij voor de Vrijheid);
 • Partij voor de Dieren;
 • 50PLUS;
 • overige partijen PS 2015;
 • Lijst Pim Fortuyn;
 • De Groenen;
 • Leefbaar Provincie Utrecht;
 • Mooi Utrecht;
 • Platform Lokale Partijen Utrecht.

Deze data zijn afkomstig uit de buurtmonitor WistUData waar data over Utrecht mbt verschillende onderwerpen te vinden zijn. De data uit de buurtmonitor WistUData worden verzameld door afdeling Onderzoek van de gemeente Utrecht.

Hier staat de link naar de buurtmonitor WistUData waar je de selectie van data mbt inwoners kan vinden:

Waardering: (54 stemmen)

Bijlagen

 • Stemgedrag verkiezingen Provinciale Staten

  20-12-2015, URL,

Locaties Stembureaus gemeente Dordrecht, vanaf 2006

33 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer
 • Beschrijving: Overzicht van de locaties van stembureau’s in gemeente Dordrecht, vanaf 2006. Per verkiezing is een apart bestand beschikbaar . De bestanden hebben betrekking op verkiezingen voor de Tweede Kamer (TK), Europees Parlement (EP), Gemeenteraad (GR) danwel Provinciale Staten (PS).

 • Bron: gemeente Dordrecht

 • Doel: het overzicht bevat de locaties waar stemgerechtigden in de EIGEN gemeente konden stemmen, als ze de stempas en een identiteitsbewijs bij zich hadden.
 • Beperkingen: Geen, de gegevens zijn openbaar. Het overzicht toont de locaties in gemeente Dordrecht
 • Mogelijkheden: het bestand wordt gepubliceerd om personen en organisaties in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van de gebruikte locaties, analyses uit te voeren, visualisaties te maken, etc. Ieder bestand heeft betrekking op een specifieke verkiezing in een benoemd jaar.
 • Thema: bestuur

Gebruiksvoorwaarden: Creative Commons CC-0. Zie de proclaimer www.dordrecht.nl/opendata-proclaimer-privacy

De data-eigenaar is te bereiken via het contactformulier achter deze link: https://www.dordrecht.nl/pls/iform/formEgemFormToon?F_FORMNR=102927&F_PA...

Waardering: (12 stemmen)

Bijlagen

 • Stembureaus Dordrecht Tweede Kamer verkiezingen (2006) (xls)

  23-10-2017, XLS,
 • Stembureaus Dordrecht GemeenteRaad (2014) (csv)

  23-10-2017, CSV,
 • Stembureaus Dordrecht Europees Parlement (2014) (xls)

  23-10-2017, XLS,
 • Stembureaus Dordrecht GemeenteRaad (2006) (csv)

  23-10-2017, CSV,
 • Stembureaus Dordrecht GemeenteRaad (2014) (xls)

  23-10-2017, XLS,
 • Stembureaus Dordrecht Europees Parlement (2009) (xls)

  23-10-2017, XLS,
 • Stembureas Dordrecht GemeenteRaad (2010) (csv)

  23-10-2017, CSV,
 • Stembureaus Dordrecht Europees Parlement (2014) (csv)

  23-10-2017, CSV,
 • Stembureaus Dordrecht Proviciale Staten (2015) (csv)

  23-10-2017, CSV,
 • Stembureaus Dordrecht Proviciale Staten (2007) (xls)

  23-10-2017, XLS,
 • Stembureas Dordrecht GemeenteRaad (2010) (xls)

  23-10-2017, XLS,
 • Stembureaus Dordrecht Tweede Kamer verkiezingen (2012) (csv)

  23-10-2017, CSV,
 • Stembureaus Dordrecht Tweede Kamer verkiezingen (2012)

  23-10-2017, XLS,
 • Stembureaus Dordrecht Proviciale Staten (2011) (csv)

  23-10-2017, CSV,
 • Stembureaus Dordrecht GemeenteRaad (2006) (xls)

  23-10-2017, XLS,
 • Stembureaus Dordrecht Proviciale Staten (2007) (csv)

  23-10-2017, CSV,
 • Stembureaus Dordrecht Proviciale Staten (2011) (xls)

  23-10-2017, XLS,
 • Stembureaus Dordrecht Tweede Kamer verkiezingen (2010) (xls)

  23-10-2017, XLS,
 • Stembureaus Dordrecht Tweede Kamer verkiezingen (2010) (csv)

  23-10-2017, CSV,
 • Stembureaus Dordrecht Tweede Kamer verkiezingen (2006) (csv)

  23-10-2017, CSV,
 • Stembureaus Dordrecht Proviciale Staten (2015) (xls)

  23-10-2017, XLS,
 • Stembureaus Dordrecht Europees Parlement (2009) (csv)

  23-10-2017, CSV,
 • Stembureaus Dordrecht Tweede Kamer verkiezingen (2017)

  02-03-2017, CSV,

Stembureaus gemeenteraadsverkiezingen 2018 Utrecht

33 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Stembureaus in Utrecht voor gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. In deze dataset staan de volgende gegevens vermeld:

 • stemdistrict
 • naam stembureau
 • adres stembureau
 • postcode stembureau
 • gemeentedeel stembureau

Bron: publiekszaken

Waardering: (18 stemmen)

Bijlagen

 • Stembureaus gemeenteraadsverkiezingen 2018

  26-01-2018, CSV,

Stemuitslagen gemeente Utrecht Tweede Kamerverkiezing 2017

18 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Stemuitslagen van de Tweede Kamerverkiezing in gemeente Utrecht van 15 maart 2017. In deze dataset vind je ondermeer gegevens over stembiljetten en stemuitslagen per kandidaat van de partijen, weergegeven per stembureau in Utrecht.

bron: publiekszaken

Waardering: (8 stemmen)

Bijlagen

 • Stemuitslagen Tweede Kamerverkiezing gemeente Utrecht

  10-04-2017, CSV,

Resultaten enquête gemeenteraadsverkiezingen 2014

47 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Waarom stemmen mensen bij gemeenteraadsverkiezingen en waarom stemmen anderen juist niet? Deze onderzoeksvraag stond centraal in het onderzoek van Emine Osanmaz. Zij deed onderzoek naar de Utrechtse gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 in het kader van haar afstudeeropdracht aan de Hogeschool Utrecht.

In deze spreadsheet vindt u de uitkomsten van de enquête die is verspreid. De enquête maakt onderdeel uit van dit onderzoek. Met deze resultaten is gekeken naar de waardering van de campagne die door de gemeente Utrecht is ingezet bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014.

Er is in deze enquête ook kort aandacht geweest voor de landelijke campagne van de gemeenteraadsverkiezingen. Verder is er rekening gehouden met leeftijdscategorie en opleidingsniveau van de respondenten.

Waardering: (3 stemmen)

Bijlagen

 • Resultaten enquête gemeenteraadsverkiezingen 2014

  01-01-2016, CSV,

Stemgedrag verkiezingen Europees Parlement

39 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Dataset mbt stemgedrag van Utrechtse inwoners bij verkiezingen van Europees Parlement (elke vijf jaar) in aantallen en percentages op wijkniveau. In deze dataset staan de volgende categorieen vermeld:

 • stemgerechtigden;
 • uitgebrachte stemmen;
 • op partijen uitgebrachte stemmen;
 • blanco stemmen;
 • ongeldige stemmen;
 • Christen Democratisch Appel (CDA);
 • PVV (Partij voor de Vrijheid);
 • Partij van de Arbeid (PvdA);
 • VVD;
 • Democraten 66 (D66);
 • GroenLinks;
 • SP (Socialistische Partij);
 • ChristenUnie - Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP);
 • Partij voor de Dieren;
 • 50 PLUS;
 • Overige partijen EP 2014.

Deze data zijn afkomstig uit de buurtmonitor WistUData waar data over Utrecht mbt verschillende onderwerpen te vinden zijn. De data uit de buurtmonitor WistUData worden verzameld door afdeling Onderzoek van de gemeente Utrecht.

Hier staat de link naar de buurtmonitor WistUData waar je de selectie van data mbt inwoners kan vinden:

Waardering: (8 stemmen)

Bijlagen

 • Stemgedrag verkiezingen Europees Parlement

  20-12-2015, URL,

Opkomst verkiezingen

74 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Dataset mbt opkomst bij verkiezingen van Gemeenteraad, Provinciale Staten, Tweede Kamer en Europees parlement in gemeente Utrecht. In deze dataset staan de volgende categorieën vermeld:

 • opkomst gemeenteraad;
 • opkomst Provinciale Staten;
 • opkomst Tweede Kamer;
 • opkomst Europees Parlement.

Deze data zijn afkomstig uit de buurtmonitor WistUData waar data over Utrecht mbt verschillende onderwerpen te vinden zijn. De data uit de buurtmonitor WistUData worden verzameld door afdeling Onderzoek van de gemeente Utrecht.

Hier staat de link naar de buurtmonitor WistUData waar je de selectie van data mbt inwoners kan vinden:

Waardering: (14 stemmen)

Bijlagen

 • Opkomst verkiezingen

  28-12-2015, URL,

Stembureaus Utrecht

65 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Dataset met alle stembureaus in Utrecht voor de verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen op 18 maart 2015.

Waardering: (12 stemmen)

Bijlagen

 • Stembureaus Utrecht

  13-08-2015, CSV,