Datasets

FilterActive filter: Vegetatie | Reset

Fysisch-geografische Regio-indeling

6 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

De fysisch-geografische regio's in Zuid-Holland en omgeving. De fysisch-geografische regio-indeling (onder andere laagveen, zeeklei, rivieren, duinen, afgesloten zeearmen, getijdengebied, Noordzee) wordt onder andere in het natuurbeleid gebruikt en is gebaseerd op de bodemkaart.

Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.

Waardering: (1 stem)

Bijlagen

 • Fysisch-geografische regio-indeling

  20-12-2018, WMS,
 • Landelijk_gebied_Landelijk_gebied_WFS:Fysisch-geografische_regio

  20-12-2018, WFS,

Bomen gemeente Zaanstad

36 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Locatie van bomen in de gemeente Zaanstad

Waardering: (1 stem)

Bijlagen

 • Bomen

  22-10-2019, CSV,

Gebiedsindeling vegetatiemeetnet

2 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Gebiedsindeling zoals gebruikt in de Atlas signaleringskaarten, aangepast aan situatie 2002.

Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.

Waardering: (1 stem)

Bijlagen

 • Gebiedsindeling signaleringskaart

  20-12-2018, WMS,
 • Landelijk_gebied_Landelijk_gebied_WFS:Vegetatiegebieden

  20-12-2018, WFS,

Terreinen met bijzondere planten en vegetaties

2 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

De gebieden uit het A en W rapport nr. 143 'Terreinen met bijzondere planten en vegetaties in Zuid-Holland'. De terreinen zijn geselecteerd op basis van bijzondere vegetatiekundige en floristische waarden. Zij vormen op dit vlak het 'genetisch kapitaal'. De nadruk ligt op particuliere terreinen, omdat die meer bedreigd zijn. Zie voor meer informatie het Rapport Altenburg en Wymenga nr. 143. Mogelijk kan dit bestand gebruikt worden als opmaat naar een kaart met bijzondere natuurwaarden.

Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.

Waardering: (1 stem)

Bijlagen

 • Terreinen met bijzondere planten en vegetaties

  20-12-2018, WMS,
 • Landelijk_gebied_Landelijk_gebied_WFS:Bijzondere_vegetatie

  20-12-2018, WFS,