Datasets

FilterActive filter: Sloop | Reset

Voorraad woningen niet-woningen

14 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Dataset mbt voorraad van woningen en niet-woningen in Utrecht van november 2015 tm november 2016.

Waardering: (11 stemmen)

Bijlagen

 • Voorraad woningen niet-woningen CSV

  19-01-2017, CSV,
 • Voorraad woningen niet-woningen XLS

  19-01-2017, XLS,

Stichtse Vecht - Nog in te meten panden

keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Lijst met nog in te meten gebouwen binnen Stichtse Vecht inclusief adres en locatie coördinaten SV.


Omschrijving: In dit overzicht staan alle panden met een status “Pand in gebruik (niet ingemeten)” en verblijfsobjecten met de status “Verblijfsobject ingebruik (niet ingemeten”. Dit zijn panden en/of verblijfsobjecten waarvan de geometrie is gewijzigd en die daardoor (opnieuw) ingemeten moeten worden. Daar de status in de tijd kan wijzigen worden de gegevens op dit dataplatform wekelijks automatisch geactualiseerd. De gemeente Stichtse Vecht is bronhouder van deze informatie. Onjuistheden kunnen via de website van het kadaster worden doorgegeven. Deze worden, na onderzoek, door de BAG beheerder in de BAG gewijzigd. Dit Dataplatform is alleen een doorgeefluik.

Uitleg gebruikte termen: De Bag gebruikt de termen pand (ook wel gebouw genoemd), verblijfsobject (ook wel verblijfseenheid genoemd), adres, straatnaam (ook wel openbare ruimte genoemd) en gebruiksdoel. Binnen een pand kunnen zich één of meer verblijfsobjecten huisvesten en een adres is gekoppeld aan een verblijfsobject. Ook het gebruiksdoel is aan een verblijfsobject gekoppeld. Soms heeft een verblijfsobject zelfs meerdere gebruiksdoelen.

Voorbeeld: Een flatgebouw kan één gebouw zijn maar kan tientallen verblijfsobjecten huisvesten, zoals de appartementen binnen dit flatgebouw. Het kan ook zijn dat er in het flatgebouw nog een sportschool of een winkel gehuisvest is. Ook deze sportschool en/of winkel is dan een verblijfsobject binnen dit gebouw. De appartementen in het flatgebouw hebben over het algemeen het gebruikersdoel “woonfunctie” terwijl de winkel dan een verblijfsobject is met het gebruiksdoel “winkelfunctie”. In sommige gevallen kan 1 verblijfsobject meerdere functies hebben, zoals bij een winkel waar de eigenaar boven woont. Het verblijfsobject heeft dan de gebruiksdoelen woonfunctie en winkelfunctie.

Bron : BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen)

Beperkingen : Deze dataset is niet geschikt voor juridische doeleinden.

Coördinatenstelsel : WGS84 / RD

Waardering: (1 stem)

Bijlagen

 • Stichtse Vecht – Nog in te meten panden met verblijfsobjecten

  16-08-2019, XLS,
 • Stichtse Vecht – Nog in te meten panden zonder verblijfsobject.

  16-08-2019, XLS,
 • Stichtse Vecht – Nog in te meten panden zonder verblijfsobject.

  16-08-2019, CSV,
 • Stichtse Vecht – Nog in te meten panden met verblijfsobjecten

  16-08-2019, CSV,