Datasets

FilterActive filter: Ruimtelijke Ordening | Reset

Rayon-indeling Dienst Beheer Infrastructuur

5 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

De kerntaak en dus de dagelijkse zorg van de Dienst Beheer Infrastructuur is het aanbieden aan weg-, fietspad- en vaarweggebruikers van goed onderhouden, veilige infrastructuur, van op tijd bediende bruggen, van werkende verkeerslichten, van bermen die gemaaid zijn en van vaarwegen die op tijd worden gebaggerd. Betrouwbaarheid en kwaliteit in de uitvoering is daarbij een concrete doelstelling. In de winterperiode zijn gladheidsbestrijding op de weg en ijsbestrijding in de vaarweg belangrijke taken. Verder zorgt de dienst voor controle op en toepassing van wetten en verordeningen op het gebied van wegen en vaarwegen.
Bestand wordt wekelijks bijgewerkt.

Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.

Waardering: (1 stem)

Bijlagen

 • Rayons DBI

  20-12-2018, WMS,
 • Verkeer_Verkeer_opendata_totaal_WFS:Rayons_DBI

  20-12-2018, WFS,

DBI Areaal beheer - Duikers

4 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Deze gegevens zijn afkomstig uit het beheerpakket Observ gebruikt door DBI.
Alle beheerobjecten, voor zowel wegen als vaarwegen, zijn hierin opgenomen.
Een overzicht van alle objecten en administratieve gegevens is beschikbaar.
Bestand wordt wekelijks bijgewerkt.

Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.

Waardering: (1 stem)

Bijlagen

 • Duikers

  20-12-2018, WMS,
 • Verkeer_Verkeer_opendata_totaal_WFS:Duikers

  20-12-2018, WFS,

DBI Areaal beheer - Greppels

2 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Deze gegevens zijn afkomstig uit het beheerpakket Observ gebruikt door DBI.
Alle beheerobjecten, voor zowel wegen als vaarwegen, zijn hierin opgenomen.
Een overzicht van alle objecten en administratieve gegevens is beschikbaar.

Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.

Waardering: (1 stem)

Bijlagen

 • Greppels

  20-12-2018, WMS,
 • Verkeer_Verkeer_opendata_totaal_WFS:Greppels

  20-12-2018, WFS,

Regio-indeling Dienst Beheer Infrastructuur

1 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Dit bestand geeft de regio-indeling van DBI

Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.

Waardering: (1 stem)

Bijlagen

 • Regio-indeling DBI

  20-12-2018, WMS,
 • Verkeer_Verkeer_opendata_totaal_WFS:Regio-indeling_DBI

  20-12-2018, WFS,

Ruimtelijke Plannen Wro

3 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Officieel gepubliceerde ruimtelijke plannen conform de digitaliseringsaspecten van de Wro/Bro.
Bekijk en download de plannen via http://www.ruimtelijkeplannen.nl

Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.

Waardering: (1 stem)

Bijlagen

 • manifest.xml

  20-12-2018, XML,
 • bron

  20-12-2018, ,

Visie Ruimte en Mobiliteit

keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Onder de noemer Visie ruimte en mobiliteit zijn meerdere producten opgeleverd. De Visie ruimte en mobiliteit is een structuurvisie op provinciaal niveau zoals voorgeschreven in de Wet ruimtelijke ordening en bevat de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid. Dit beleid is verder uitgewerkt in de Programma’s ruimte en mobiliteit. De Verordening ruimte 2014 bevat regels voor gemeentelijke ruimtelijke plannen.
De Visie ruimte en mobiliteit biedt geen vast omlijnd ruimtelijk eindbeeld, maar wel een perspectief voor de gewenste ontwikkeling van Zuid-Holland als geheel. De visie geeft zekerheid over een mobiliteitsnetwerk dat op orde is en de reiziger en de vervoerder keuzevrijheid biedt, en bevat voldoende flexibiliteit om in de ruimtelijke ontwikkeling te reageren op maatschappelijke initiatieven. De VRM is per 01-08-2014 in werking getreden.

Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.

Waardering: (1 stem)

Bijlagen

 • downloadlocatie

  20-12-2018, ,
 • bron

  20-12-2018, ,
 • plannenviewer

  20-12-2018, ,