Datasets

FilterActive filter: Melding | Reset

Meldingen verkeer

38 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Dataset mbt meldingen in het verkeer in Utrecht op totaal- en wijkniveau per jaar en kwartaal. In deze dataset staan de volgende gegevens vermeld:

 • meldingen verkeer;
 • meldingen waterbouw;
 • meldingen wegen;
 • meldingen verkeer per 1000 inwoners;
 • meldingen waterbouw per 1000 inwoners;
 • meldingen wegen per 1000 inwoners.

Deze data zijn afkomstig uit de buurtmonitor WistUData waar data over Utrecht mbt verschillende onderwerpen te vinden zijn. De data uit de buurtmonitor WistUData worden verzameld door afdeling Onderzoek van de gemeente Utrecht.

Hier staat de link naar de buurtmonitor WistUData waar je de selectie van data mbt inwoners kan vinden:

Waardering: (39 stemmen)

Bijlagen

 • Meldingen verkeer

  22-02-2016, URL,

Meldingen Openbare Ruimte Schiedam

133 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer
 • Beschrijving: Overzicht van alle meldingen over de open ruimte in de gemeente Schiedam vanaf 30 juni 2011.
 • Bron: Het "zaaksysteem" van de gemeente waarin de meldingen worden geregistreerd en verwerkt.
 • Doel: De registratie dient het interne proces voor de afhandeling van de meldingen.
 • Beperkingen: Op personen herleidbare gegevens zijn uit het bestand verwijderd. Het terug herleiden hiervan door koppeling met andere bronnen is niet toegestaan.
 • Mogelijkheden: Het bestand wordt elke week vernieuwd, waarbij de nieuwe meldingen worden toegevoegd die via de website, het klantcontactcenter of de app zijn binnengekomen. Een deel van de meldingen bevat coördinaten, een deel (nog) niet.
Waardering: (53 stemmen)

Bijlagen

 • Meldingen openbare ruimte Schiedam

  30-04-2019, CSV,

Meldingen openbare ruimte Utrecht

117 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Dataset mbt meldingen openbare ruimte in Utrecht op wijk- en buurtniveau per jaar en kwartaal. In deze dataset staan de volgende categorieën vermeld:

 • meldingen verlichting;
 • meldingen speelplaatsen;
 • meldingen straatmeubilair;
 • totaal meldingen openbare ruimte;
 • aantal meldingen verlichting per 1000 inwoners;
 • aantal meldingen speelplaatsen per 1000 inwoners;
 • aantal meldingen straatmeubilair per 1000 inwoners.

Deze data zijn afkomstig uit de buurtmonitor WistUData waar data over Utrecht mbt verschillende onderwerpen te vinden zijn. De data uit de buurtmonitor WistUData worden verzameld door afdeling Onderzoek van de gemeente Utrecht.

Hier staat de link naar de buurtmonitor WistUData waar je de selectie van data mbt inwoners kan vinden:

Hier kan je een melding over de openbare ruimte plaatsen:

Waardering: (52 stemmen)

Bijlagen

 • Meldingen openbare ruimte

  22-02-2016, URL,

Overlast lawaai en stank

53 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Dataset mbt overlast van lawaai en stank in Utrecht in de jaren 2006 tm 2017 op totaal- en wijkniveau. In deze dataset staan de volgende gegevens vermeld:

 • (soms of vaak) last van lawaai in de buurt;
 • vaak last van lawaai van verkeer in de buurt;
 • vaak last van overig lawaai (excl verkeerslawaai) in de buurt;
 • (soms of vaak) last van stank in de buurt;
 • vaak last van stank door verkeer in de buurt;
 • vaak last van overige stank (excl stank door verkeer) in de buurt;
 • vaak last van luchtvervuiling in de buurt;
 • tevreden over de inzameling van huishoudelijk afval.

Deze data zijn afkomstig uit de buurtmonitor WistUData waar data over Utrecht mbt verschillende onderwerpen te vinden zijn. De data uit de buurtmonitor WistUData worden verzameld door afdeling Onderzoek van de gemeente Utrecht.

Hier staat de link naar de buurtmonitor WistUData waar je de selectie van data mbt inwoners kan vinden:

Waardering: (50 stemmen)

Bijlagen

 • Overlast lawaai en stank Utrecht wijkniveau

  02-08-2016, LINK,

Meldingen openbare ruimte Utrecht

47 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Overzicht van meldingen over de openbare ruimte in 2015 in Utrecht.

Waardering: (44 stemmen)

Bijlagen

 • Meldingen openbare ruimte Utrecht

  17-03-2016, CSV,

Meldingen milieuvervuiling

48 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Dataset mbt meldingen in openbare ruimte op het gebied van milieu en vervuiling op wijk- en buurtniveau per jaar en kwartaal. In deze dataset staan de volgende gegevens vermeld:

 • meldingen milieu;
 • meldingen vervuiling;
 • meldingen milieu per 1000 inwoners;
 • meldingen vervuiling per 1000 inwoners;
 • vervuiling; illegaal afval dumpen;
 • vervuiling; zwerfvuil;
 • vervuiling; ophalen / verwerken;
 • vervuiling; algemeen;
 • vervuiling; fietswrakken;
 • vervuiling; hondenpoep;
 • vervuiling; kringloopstation.

Deze data zijn afkomstig uit de buurtmonitor WistUData waar data over Utrecht mbt verschillende onderwerpen te vinden zijn. De data uit de buurtmonitor WistUData worden verzameld door afdeling Onderzoek van de gemeente Utrecht.

Hier staat de link naar de buurtmonitor WistUData waar je de selectie van data mbt inwoners kan vinden:

Waardering: (53 stemmen)

Bijlagen

 • Meldingen milieu

  22-02-2016, URL,

Meldingen Openbare Ruimte Zaanstad

8 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Beschrijving van de data

 • Beschrijving: Overzicht van de binnengekomen Meldingen Openbare Ruimte bij de gemeente Zaanstad vanaf 1-1-2017
 • Bron: Mozard, het zaaksysteem van de gemeente Zaanstad
 • Doel: De gegevens zijn vastgelegd voor het uitvoeren van het proces van de Melding openbare ruimte
 • Beperkingen: De data zijn eigendom van de gemeente Zaanstad.
 • Mogelijkheden: De data toont de binnengekomen Meldingen over de openbare ruimte bij de gemeente Zaanstad

Het databestand bevat de volgende velden:

 • zk_volgnr: Het nummer waaronder de aanvraag bekend is.
 • zkt_volgnr: Het zaaktypenummer van de aanvraag.
 • zkt_naam: De naam van het zaaktype.
 • zk_huidigestatus: De huidige status van de zaak.
 • zk_datumgestart: De startdatum van de zaak.
 • zk_doorlooptijd: De doorlooptijd van de zaak in dagen.
 • zk_doorlooptijdvereist: Het aantal afgesproken dagen waarbinnen de zaak moet zijn afgehandeld.
 • zk_datumafgehandeld: De datum waarop de zaak is afgehandeld.
 • resultaat: Het resultaat waarmee de zaak is beëindigd
 • plaats: De plaats waar de melding over gaat.
 • straat: De straat waar de melding over gaat.
 • huisnummer: Het huisnummer waar de melding over gaat.
 • ter_hoogte_van: Ter hoogte van welke plaats, straat en huisnummer de melding is gedaan.
 • omschrijving_melding: De omschrijving van de melding ingevuld door de burger
 • omschrijving_locatie: De locatie omschrijving
 • schoolgebouw: Indien het over een schoolgebouw gaat. De naam van het schoolgebouw
 • __waar_onderhoud_aan_verricht:__Het onderhoud wat verricht is
Waardering: (41 stemmen)

Bijlagen

 • !suite09.scherm1089?mWfr=3821

  01-01-1970, ,