Datasets

FilterActive filter: Klachten | Reset

Klachten Zaanstad

10 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Beschrijving van de data

 • Beschrijving: Overzicht van de binnengekomen Klachten aan de gemeente Zaanstad
 • Bron: Mozard, het zaaksysteem van de gemeente Zaanstad
 • Doel: De gegevens zijn vastgelegd voor het uitvoeren van het klachtenproces
 • Beperkingen: De data zijn eigendom van de gemeente Zaanstad.
 • Mogelijkheden: De data toont de binnengekomen Klachten bij de gemeente Zaanstad

Het databestand bevat de volgende velden:

 • zk_volgnr: Het nummer waaronder de aanvraag bekend is.
 • zkt_volgnr: Het zaaktypenummer van de aanvraag.
 • zkt_naam: De naam van het zaaktype.
 • zk_huidigestatus: De huidige status van de zaak.
 • zk_datumgestart: De startdatum van de zaak.
 • zk_doorlooptijd: De doorlooptijd van de zaak in dagen.
 • zk_doorlooptijdvereist: Het aantal afgesproken dagen waarbinnen de zaak moet zijn afgehandeld.
 • zk_datumafgehandeld: De datum waarop de zaak is afgehandeld.
 • resultaat: Het resultaat waarmee de zaak is beëindigd
 • totaal_bestede_uren: Het aantal bestede uren aan de zaak
 • hoorwederhoor: Is er hoor en wederhoor toegepast?
 • aard_klacht: Categorisering van de aard van de klacht
 • sd_jeugdteam_of_wijkteam: Gaat het om een klacht betreffende het jeugdteam en het wijkteam
 • kl_klachten_vakafdeling: Categorisering om welke afdeling het gaat
 • keuzelijst_sd_sociaal_wijkteam: Indien het om een wijkteam gaat, om welk wijkteam gaat het?
 • specifiek_persoon_jn: Betreft het een klacht over een specifiek persoon
 • __specifiek_persoon_naamingevuld:__De naam van het specifieke persoon
 • klacht_oorzaak_klacht: Categorisering van de oorzaak van de klacht
 • keuzelijst_sd_jeugdteams: Categorisering om welk jeugdteam het gaat
 • advies_resultaat_klacht: Het resultaat of de klacht gegrond is.
 • datum_gebeurtenis_klacht: Datum van de gebeurtenis van de klacht
 • naw_voorletters: Voorletters van de aanvrager
 • naw_voornamen: Voornaam van de aanvrager
 • naw_voorvoegsel: Voorvoegsel van de aanvrager
 • naw_tussenvoegsel: Tussenvoegsel van de aanvrager
 • naw_naam: Achternaam van de aanvrager
 • naw_tav: Ter attentie van
 • naw_geslacht: Geslacht van de aanvrager
 • naw_adres: Adres van de aanvrager
 • naw_postcode: Postcode van de aanvrager
 • naw_woonplaats: Woonplaats van de aanvrager
 • naw_indnnp: Indien Ja een bedrijf, indien Nee een natuurlijk persoon
 • naw_kvknummer: KVK nummer van de aanvrager
 • naw_bsn: BSN numemr van de aanvrager
Waardering: (34 stemmen)

Bijlagen

 • https://www.zaanstad.nl/mozard/!suite09.scherm1089?mWfr=3821

  01-01-1970, ,

Wijklijnmeldingen Dordrecht

89 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

NB: Deze data wordt (tijdelijk) niet meer geüpdatet vanaf 08 juli 2019. Er zijn veel gebruikers van de openbare ruimte. Hoofdzakelijk zijn dit de bewoners van Dordrecht, maar ook bedrijven en bezoekers. Daarnaast vallen er veel aspecten onder de openbare ruimte. Het is niet alleen het Groen en de Wegen, straten en pleinen, maar het gaat ook over (zwerf) afval, openbare verlichting, speelplaatsen, hondenpoep, riolering, water, gemalen, verkeersregelinstallaties, graffiti, enz. Al deze gebruikers melden klachten, stellen vragen, hebben verbetervoorstellen. Hiervoor gebruiken zij de wijklijn. Via zowel de telefoon, de gemeentelijke website als een app kunnen meldingen worden gedaan.

De wijklijnmeldingen zijn beschikbaar in CSV en Shape format.

Gebruiksvoorwaarden: www.dordrecht.nl/opendata-proclaimer-privacy

De data-eigenaar is te bereiken via het contactformulier achter deze link: https://www.dordrecht.nl/pls/iform/formEgemFormToon?F_FORMNR=102927&F_PA...

Waardering: (47 stemmen)

Bijlagen

 • Labels Wijklijnmeldingen CSV bestand Dordrecht

  11-10-2016, application/rtf,
 • Wijklijnmeldingen Dordrecht -geojson-

  16-11-2019, GeoJSON,
 • Wijklijnmeldingen Dordrecht

  16-11-2019, CSV,
 • Wijklijnmeldingen Dordrecht Shape

  16-11-2019, ZIP,