Datasets

FilterActive filter: Grondwater | Reset

Geschiktheidskaart Warmte-koudeopslag brak/zout: 1e watervoerende pakket

9 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

De kaart bevat enerzijds het technisch potentieel voor warmte-koudeopslag (afhankelijk van dikte van het watervoerend pakket en de doorlatendheid) ingedeeld in verschillende gebruiksklassen. Anderzijds bevat het beleidsmatige restrictiegebieden i.v.m. waterwinning. Er is een kaart voor het eerste watervoerende pakket en een voor het gecombineerde tweede en derde watervoerende pakket wat in ZH nagenoeg samenvalt.
Dient als eerste indicatie voor het bepalen van de kans voor een geslaagd warmte-koudeopslagsysteem. Voor een concreet project zullen nog aanvullende onderszoeken uitgevoerd moeten worden in het kader van de vergunningaanvraag voor de Waterwet.

Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.

Waardering: (1 stem)

Bijlagen

 • Milieu_Milieu_WKO_WFS:Brak_zout-grensvlak_eerste_pakket

  20-12-2018, WFS,
 • Brak/zout-grensvlak eerste pakket

  20-12-2018, WMS,

Meetgegevens zakkingsgedrag huizen (in ontwikkeling)

35 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Deze dataset is nog in ontwikkeling bij Zaanstad en is dus nog niet beschikbaar. Binnenkort wordt bepaald of deze set ook werkelijk gepubliceerd wordt. Ook wordt dan bepaald of de data als opendata kan worden gepubliceerd of dat het om een gesloten dataset gaat.

Waardering: (35 stemmen)

Bijlagen


 • 16-02-2017, CSV,

Grondwateroverlast

9 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Grondwateroverlast afkomstig uit het Duurzaamheidsverslag 2017, uitgevoerd door afdeling Onderzoek van gemeente Utrecht. Hier vind je de rapportage:

Waardering: (8 stemmen)

Bijlagen

 • Grondwateroverlast

  21-12-2018, XLS,

Peilbuizen Den Haag

3 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer
 • Beschrijving: Locaties van peilbuizen voor het meten van de grondwaterstand plus metingen.
 • Bron: gemeente Den Haag
 • Doel registratie: Beheer openbare ruimte
 • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden
 • Mogelijkheden: Deze dataset is geschikt voor het inzichtelijk maken van de locatie op de kaart
 • Viewer: https://arcg.is/04zyy8
 • Coördinatenstelsel: RDnew. De KML is WGS84
Waardering: (1 stem)

Bijlagen

 • Peilbuizen.kml

  18-10-2019, KML,
 • Peilbuizen.json

  18-10-2019, JSON,
 • Peilbuizen.zip

  18-10-2019, ZIP,
 • Peilbuizen.csv

  18-10-2019, CSV,
 • Peilbuizen.xlsx

  18-10-2019, XLSX,

Geschiktheidskaart Warmte-koudeopslag: 2e en 3e watervoerende pakket

2 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

De kaart bevat enerzijds het technisch potentieel voor warmte-koudeopslag (afhankelijk van dikte van het watervoerend pakket en de doorlatendheid) ingedeeld in verschillende gebruiksklassen. Anderzijds bevat het beleidsmatige restrictiegebieden i.v.m. waterwinning. Er is een kaart voor het eerste watervoerende pakket en een voor het gecombineerde tweede en derde watervoerende pakket wat in ZH nagenoeg samenvalt.
Dient als eerste indicatie voor het bepalen van de kans voor een geslaagd warmte-koudeopslagsysteem. Voor een concreet project zullen nog aanvullende onderszoeken uitgevoerd moeten worden in het kader van de vergunningaanvraag voor de Waterwet.

Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.

Waardering: (1 stem)

Bijlagen

 • Tweede en derde watervoerend pakket

  20-12-2018, WMS,
 • Milieu_Milieu_WKO_WFS:Tweede_en_derde_watervoerend_pakket

  20-12-2018, WFS,

Geschiktheidskaart Warmte-koudeopslag zoet/brak: 1e watervoerende pakket

1 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

De kaart bevat enerzijds het technisch potentieel voor warmte-koudeopslag (afhankelijk van dikte van het watervoerend pakket en de doorlatendheid) ingedeeld in verschillende gebruiksklassen. Anderzijds bevat het beleidsmatige restrictiegebieden i.v.m. waterwinning. Er is een kaart voor het eerste watervoerende pakket en een voor het gecombineerde tweede en derde watervoerende pakket wat in ZH nagenoeg samenvalt.
Dient als eerste indicatie voor het bepalen van de kans voor een geslaagd warmte-koudeopslagsysteem. Voor een concreet project zullen nog aanvullende onderszoeken uitgevoerd moeten worden in het kader van de vergunningaanvraag voor de Waterwet.

Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.

Waardering: (1 stem)

Bijlagen

 • Milieu_Milieu_WKO_WFS:Zoet_brak-grensvlak_eerste_pakket

  20-12-2018, WFS,
 • Zoet/brak-grensvlak eerste pakket

  20-12-2018, WMS,

Grondwaterstanden Dordrecht

96 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer
 • Het betreft de grondwaterstanden van Dordrecht zoals gemeten in de circa:
 • a) "Actueel" van 500 primaire peilbuizen
 • b) Historie van 500 secondaire -
 • c) Historie van 500 tertiaire-
 • d) Historie van 20 vervallen primaire meetpunten

Gebruiksvoorwaarden: www.dordrecht.nl/opendata-proclaimer-privacy

De data-eigenaar is te bereiken via het contactformulier achter deze link: https://www.dordrecht.nl/pls/iform/formEgemFormToon?F_FORMNR=102927&F_PA...

Waardering: (48 stemmen)

Bijlagen

 • Definitie labels Grondwaterstanden Dordrecht 2016-okt-11

  11-10-2016, application/rtf,
 • Grondwater Dordrecht

  14-10-2019, CSV,

Milieubeschermingsgebieden voor grondwater

12 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Deze kaarten vormen een onderdeel van de Provinciale milieuverordening Zuid-Holland en bevatten de milieubeschermingsgebieden voor grondwater van de provincie. Voor de productie van deze kaarten is uitgegaan van de vigerende milieubeschermingsgebieden voor grondwater, zoals vastgesteld door Provinciale Staten in het kader van de Provinciale milieuverordening Zuid-Holland. De kaarten geven een overzicht van de milieubeschermingsgebieden voor grondwater ter bescherming van de kwaliteit van het grondwater met het oog op de waterwinning ten behoeve van de drinkwatervoorziening (zones daarbinnen: waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden, boringvrije zones). Dit overzicht is gebaseerd op de Provinciale milieuverordening Zuid-Holland, zoals deze geldt na de wijziging van de negende tranche die op 1 januari 2015 van kracht werd. Waterwingebieden vormen een zone van een milieubeschermingsgebied voor grondwater, waarin grondwater wordt onttrokken ten behoeve van openbare drinkwatervoorzieningen. Ook de zones grondwaterbeschermingsgebied en boringvrije zone behoren tot een milieubeschermingsgebied voor grondwater, zij het dat deze zones niet noodzakelijkerwijs altijd in milieubeschermingsgebieden voor grondwater voorkomen. Een milieubeschermingsgebied voor grondwater is een op grond van de Provinciale milieuverordening aangewezen gebied als bedoeld in artikel 1.2, tweede lid, onder a, van de Wet Milieubeheer, waarvoor in de provinciale milieuverordening regels zijn opgenomen ter bescherming van de kwaliteit van het grondwater met het oog op de waterwinning. De aangewezen gebieden zijn aangegeven op de bij de provinciale milieuverordening behorende kaarten. Ten aanzien van het beschermingsregime kan het volgende onderscheid worden gemaakt:
- Waterwingebieden met het strengste regime: begrensd door de lijn van waaraf het grondwater in het watervoerende pakket maximaal 60 dagen nodig heeft om de winningspunten te bereiken (met uitzondering van het duingebied waar het gehele duingebied als waterwingebied is aangehouden).
- Grondwaterbeschermingsgebieden: begrensd door de lijn op het maaiveld van waaraf het grondwater binnen 50 jaar de winningspunten bereikt, waarbij rekening wordt gehouden met de (verticale) reistijd door de bodem naar het watervoerende pakket, alsmede de (horizontale) reistijd van het grondwater door het watervoerende pakket.
- Boringvrije zones (het minst strenge regime): dez zijn bepaald aan de hand van de (horizontale) reistijd van tenminste 50 jaar van het grondwater naar de winningspunten in het watervoerende pakket.

Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.

Waardering: (1 stem)

Bijlagen

 • Milieubeschermingsgebieden voor grondwater

  20-12-2018, WMS,
 • Milieu_Milieu_overig_WFS:Milieubeschermingsgebieden_voor_grondwater

  20-12-2018, WFS,

Grondwaterkwaliteit

56 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Dataset mbt metingen grondwaterkwaliteit in Utrecht waarbij de volgende informatie is weergegeven:

 • einddiepte;
 • filterstelling;
 • grondwaterstand per kwartaal;
 • veldmetingen;
 • analyses.

Verder staan de volgende documenten weergegeven:

 • meetpunten voor grondwaterkwaliteit op de kaart
 • rapportage over grondwaterkwaliteit uit 2018
Waardering: (41 stemmen)

Bijlagen

 • Grondwaterkwaliteit 2015

  23-05-2016, XLS,
 • Grondwaterkwaliteit 2013

  20-12-2015, XLSX,
 • Grondwaterkwaliteit 2018

  12-06-2019, XLS,
 • Meetpunten grondwaterkwaliteit

  12-06-2019, PDF,
 • Rapportage grondwaterkwaliteit

  12-06-2019, PDF,

Geschiktheidskaart Warmte-koudeopslag: 1e watervoerende pakket

3 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

De kaart bevat enerzijds het technisch potentieel voor warmte-koudeopslag (afhankelijk van dikte van het watervoerend pakket en de doorlatendheid) ingedeeld in verschillende gebruiksklassen. Anderzijds bevat het beleidsmatige restrictiegebieden i.v.m. waterwinning. Er is een kaart voor het eerste watervoerende pakket en een voor het gecombineerde tweede en derde watervoerende pakket wat in ZH nagenoeg samenvalt.
Dient als eerste indicatie voor het bepalen van de kans voor een geslaagd warmte-koudeopslagsysteem. Voor een concreet project zullen nog aanvullende onderszoeken uitgevoerd moeten worden in het kader van de vergunningaanvraag voor de Waterwet.

Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.

Waardering: (1 stem)

Bijlagen

 • Eerste watervoerend pakket

  20-12-2018, WMS,
 • Milieu_Milieu_WKO_WFS:Eerste_watervoerend_pakket

  20-12-2018, WFS,

Geschiktheidskaart Warmte-koudeopslag zoet/brak: 2e en 3e watervoerende pakket

2 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

De kaart bevat enerzijds het technisch potentieel voor warmte-koudeopslag (afhankelijk van dikte van het watervoerend pakket en de doorlatendheid) ingedeeld in verschillende gebruiksklassen. Anderzijds bevat het beleidsmatige restrictiegebieden i.v.m. waterwinning. Er is een kaart voor het eerste watervoerende pakket en een voor het gecombineerde tweede en derde watervoerende pakket wat in ZH nagenoeg samenvalt.
Dient als eerste indicatie voor het bepalen van de kans voor een geslaagd warmte-koudeopslagsysteem. Voor een concreet project zullen nog aanvullende onderszoeken uitgevoerd moeten worden in het kader van de vergunningaanvraag voor de Waterwet.

Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.

Waardering: (1 stem)

Bijlagen

 • Zoet/brak-grensvlak tweede/derde pakket

  20-12-2018, WMS,
 • Milieu_Milieu_WKO_WFS:Zoet_brak-grensvlak_tweede_derde_pakket

  20-12-2018, WFS,

IoT gegevens Grondwaterstanden Dordrecht

34 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer
 • Beschrijving: De gemeente Dordrecht is in 2016 een pilot gestart om grondwaterstanden geautomatiseerd te meten, om ervaringen op te doen met zogenoemde Internet of Things (IoT) sensoren. Het betreft 6 sensoren die periodiek een geautomatiseerde meting uitvoeren. De pilot wordt inmiddels afgerond. Op dit moment zijn er GEEN gegevens beschikbaar.
 • Bron: gemeente Dordrecht
 • Doel: Ervaring opdoen met geautomatiseerd meten van relevante zaken en het meteen publiceren van bijbehorende meetwaarden.
 • Mogelijkheden: Niet langer van toepassing. De dataset gaf een eerste beeld of en zo ja hoe goed het geautomatiseerd meten en publiceren van de meetwaarden lukt.
 • Beperkingen: De juistheid van de gegevens in de dataset wordt niet gegarandeerd. Ook wordt er geen garantie gegeven op de permanente beschikbaarheid bestaande en/of nieuwe meetgegevens.
 • Coördinatenstelsel: WGS1984 (EPSG:4326)

Gebruiksvoorwaarden: www.dordrecht.nl/opendata-proclaimer-privacy

De data-eigenaar is te bereiken via het contactformulier achter deze link: https://www.dordrecht.nl/pls/iform/formEgemFormToon?F_FORMNR=102927&F_PA...

Waardering: (18 stemmen)

Bijlagen

 • labels grondwaterstanden

  13-04-2017, rtf,

Geschiktheidskaart Warmte-koudeopslag brak/zout: 2e en 3e watervoerende pakket

4 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

De kaart bevat enerzijds het technisch potentieel voor warmte-koudeopslag (afhankelijk van dikte van het watervoerend pakket en de doorlatendheid) ingedeeld in verschillende gebruiksklassen. Anderzijds bevat het beleidsmatige restrictiegebieden i.v.m. waterwinning. Er is een kaart voor het eerste watervoerende pakket en een voor het gecombineerde tweede en derde watervoerende pakket wat in ZH nagenoeg samenvalt.
Dient als eerste indicatie voor het bepalen van de kans voor een geslaagd warmte-koudeopslagsysteem. Voor een concreet project zullen nog aanvullende onderszoeken uitgevoerd moeten worden in het kader van de vergunningaanvraag voor de Waterwet.

Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.

Waardering: (1 stem)

Bijlagen

 • Brak/zout-grensvlak tweede/derde pakket

  20-12-2018, WMS,
 • Milieu_Milieu_WKO_WFS:Brak_zout-grensvlak_tweede_derde_pakket

  20-12-2018, WFS,