Datasets

FilterActive filter: Gebouwen | Reset

3D LOD2 Gebouwenmodel 2010 Den Haag FGDB

36 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer
 • Beschrijving: Deze dataset bevat gebouwmodellen inclusief 3D dakvormen van Gemeente Den Haag en omstreken. Deze dataset is gebaseerd op de luchtfoto's 2010 en de (voorloper van) BAG van 2010. In totaal gaat het om 100.000 gebouwmodellen binnen de Gemeente Den Haag en circa 12.500 modellen in de aangrenzende gemeenten Let op de nauwkeurigheid van de dakvormen is +/- 16,6 cm en het grondvlak is overeenkomstig aan de BAG.
 • Doel registratie: Ter beschikking stellen van 3D gebouwmodellen voor algemeen gebruik in GIS applicaties.
 • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden
 • Mogelijkheden: Deze dataset is o.a. geschikt voor doelen als geluidskartering, bezonning en visualisatie. het inzichtelijk maken van de locatie op de kaart
 • Extent : Linksboven : xy 70670, 54932, Linksonder xy 77372, 443340, Rechtsonder xy 90536, 450934, Rechtsboven xy 83843, 462526
 • Geometrische attributen : Relatief(maaiveld) -en absolute goothoogte(NAP) en Relatief(maaiveld) -en absolute nokhoogte(NAP)
 • ** Viewer: ** https://arcg.is/1qqHjG
 • Coördinatenstelsel: RDnew
Waardering: (42 stemmen)

Bijlagen

 • kaartbladoverzicht.zip

  28-03-2019, ZIP,
 • gebouwen2010mp.zip

  02-01-2019, ZIP,

Panden shapefiles Den Haag

39 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer
 • Beschrijving: Locaties van panden
 • Bron: BGT gemeente Den Haag
 • Doel registratie: Maken van de BGT
 • Kwaliteit: Standaard BGT kwaliteit
 • Coördinatenstelsel: RDnew.
Waardering: (7 stemmen)

Bijlagen

 • panden-shape

  18-10-2019, ZIP,

Gemeentelijke Monumenten Dordrecht

111 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Dit zijn de objecten die door het college van burgemeester en wethouders zijn beschermd als gemeentelijk monument. Dit houdt in dat ze aan één of meer van de volgende criteria voldoen: archeologische waarde; cultuurhistorische waarde; architectonische waarde; bijzondere situering; gaafheid, unieke waarde.

Gebruiksvoorwaarden: www.dordrecht.nl/opendata-proclaimer-privacy

De data-eigenaar is te bereiken via het contactformulier achter deze link: https://www.dordrecht.nl/pls/iform/formEgemFormToon?F_FORMNR=102927&F_PA...

Waardering: (48 stemmen)

Bijlagen

 • Definitie labels Monumenten Dordrecht

  01-09-2016, application/rtf,
 • Monumenten Dordrecht, SHP

  18-10-2019, ZIP,
 • Monumenten Dordrecht, geojson

  18-10-2019, GeoJSON,
 • Monumenten Dordrecht, CSV

  19-12-2018, CSV,

3D Stadsmodel Den Haag 2018 CityGML

7 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer
 • Beschrijving: Deze dataset bevat gebouwmodellen inclusief 3D dakvormen van de Gemeente Den Haag. Deze data is gebaseerd op de luchtfoto's 2018 en de BAG van 2018. In totaal gaat het om +/- 155.000 gebouwmodellen binnen de Gemeente Den Haag. Het ontwikkelen van het nieuwe 3D stadsmodel gebeurt per wijk. In de loop van de tijd komen meer wijken beschikbaar.
 • Doel registratie: Ter beschikking stellen van 3D gebouwmodellen voor algemeen gebruik in GIS applicaties.
 • Licentie : CC-BY 4.0 (De volledige CC-BY 4.0 licentie is hier te vinden: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.nl”)
 • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden. De dakvormen komen zo goed mogelijk overeen met de werkelijkheid met uitzondering van schoorstenen, dakkapellen, liftschachten etc. Het grondvlak is overeenkomstig met de BAG geometrie.
 • Mogelijkheden: Deze dataset is o.a. geschikt voor doelen als geluidskartering, bezonning en visualisatie, het inzichtelijk maken van de locatie op de kaart.
 • Extent : Linksboven xy 72706, 461108, rechtsonder xy 89457, 447510
 • Attributen : Maaiveld, relatieve- (t.o.v. maaiveld) en absolute (t.o.v. NAP) goothoogte, relatieve- (t.o.v. maaiveld) en absolute (t.o.v. NAP) nokhoogte, BAGID, pandstatus, bouwjaar, model (jaar van uitgave), adres, wijkcode, wijknaam, bron (vanuit welk model het pand oorspronkelijk afkomstig is).
 • Coördinatenstelsel: RDnew
Waardering: (1 stem)

Bijlagen

 • Laakkwartier

  05-06-2019, ZIP,
 • Stationsbuurt

  05-06-2019, ZIP,
 • Binckhorst

  05-06-2019, ZIP,
 • Haagse Bos

  05-06-2019, ZIP,
 • Bezuidenhout

  15-07-2019, ZIP,

3D LOD2 stadsmodel 2010 Den Haag CityGML

38 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer
 • Beschrijving: Deze dataset bevat gebouwmodellen inclusief 3D dakvormen en 2,5D terreinmodel van Gemeente Den Haag en omstreken. Deze data is gebaseerd op de luchtfoto's 2010 en de (voorloper van) BAG van 2010. In totaal gaat het om 100.000 gebouwmodellen binnen de Gemeente Den Haag en circa 12.500 modellen in de aangrenzende gemeenten Let op de nauwkeurigheid van de dakvormen is +/- 16,6 cm en het grondvlak is overeenkomstig aan de BAG.
 • Doel registratie: Ter beschikking stellen van 3D gebouwmodellen voor algemeen gebruik in GIS applicaties.
 • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden
 • Mogelijkheden: Deze dataset is o.a. geschikt voor doelen als geluidskartering, bezonning en visualisatie. het inzichtelijk maken van de locatie op de kaart
 • Extent : Linksboven : xy 70670, 54932, Linksonder xy 77372, 443340, Rechtsonder xy 90536, 450934, Rechtsboven xy 83843, 462526
 • Geometrische attributen : Relatief(maaiveld) -en absolute goothoogte(NAP) en Relatief(maaiveld) -en absolute nokhoogte(NAP)
 • Coördinatenstelsel: RDnew
Waardering: (5 stemmen)

Bijlagen

 • CityGML 3D stadsmodel 2010.zip

  23-01-2018, CityGML,
 • Kaartbladoverzicht.zip

  28-03-2019, ZIP,

Stichtse Vecht Gebouwen met overige functies

33 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Lijst van gebouwen met niet standaard functies.

Een kaart is beschikbaar via download knop (SVkaartviewer).


Omschrijving:De informatie die hier wordt aangeboden is een lijst met gebouwen met gebruiksdoel overige (transformatorhuisjes, garages) aangevuld met adres, buurt, wijk en geografische locatie. Deze gegevens komen uit de Basis Registratie Adressen en Gebouwen (BAG). Daar gebouwen in de tijd kunnen wijzigen (nieuwbouw, sloop, verbouwing, adreswijziging en gebruiksdoel) worden de gegevens op dit dataplatform wekelijks automatisch geactualiseerd. De Stichtse Vecht is bronhouder van deze informatie. Onjuistheden kunnen via de website van Stichtse Vecht doorgegeven worden en worden, na onderzoek, door de BAG beheerder in de BAG gewijzigd. Dit Dataplatform is alleen een doorgeefluik.

Ter verduidelijking: De BAG gebruikt de termen gebouwen, verblijfobjecten en gebruiksdoelen. Binnen een gebouw kunnen zich één of meer verblijfsobjecten huisvesten en een adres is 1:1 gekoppeld aan een verblijfsobject. Ook het gebruiksdoel is aan een verblijfsobject gekoppeld. Soms heeft een verblijfsobject zelfs meerdere gebruiksdoelen.

Voorbeeld: Een flatgebouw kan één gebouw zijn maar kan tientallen verblijfsobjecten huisvesten. Grotendeels zullen deze gebruikersdoel wonen hebben maar er kunnen ook verblijfsobjecten met winkelfunctie bij zitten of zelfs verblijfsobjecten met woon en winkel functie.

Bron : BAG

Beperkingen : Deze dataset is niet geschikt voor juridische doeleinden.

Coördinatenstelsel : WGS84 / RD

Waardering: (4 stemmen)

Bijlagen

 • Stichtse Vecht Gebouwen met overige gebruiksdoelen

  01-01-1970, KAART,
 • Stichtse Vecht Gebouwen met overige functies

  27-09-2019, CSV,
 • Stichtse Vecht Gebouwen met overige functies

  27-09-2019, XLSX,

Warmtetransitie Den Haag

3 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer
 • Beschrijving: Gasaansluitingen en verbruik per postcodegebied, en berekende CO2 uitstoot reductie en opbrengst in euro bij transitie naar lage en hoge temperatuur warmtenetten of naar electrische warmtepompen.
 • Bron: Onderzoek Universiteit Leiden
 • Doel registratie: Analyse van effect van warmtetransitie voor gebouwen in Den Haag
 • Viewer: https://arcg.is/1GS48P
 • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden
 • Mogelijkheden: Deze dataset is geschikt voor het inzichtelijk maken van de locatie op de kaart
 • Coördinatenstelsel: RDnew. De KML is WGS84
Waardering: (1 stem)

Bijlagen

 • Warmtetransitie2019.zip

  19-08-2019, shape-zip,
 • Warmtetransitie2019.kml

  19-08-2019, KML,
 • warmtetransitie2019.csv

  20-08-2019, CSV,
 • warmtetransitie2019.xlsx

  20-08-2019, XLSX,
 • warmtetransitie2019.json

  19-08-2019, GeoJSON,

3D Stadsmodel LOD2 2010 Den Haag DGN

4 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer
 • Beschrijving: Deze dataset bevat gebouwmodellen inclusief 3D dakvormen en 2,5D terreinmodel van de Gemeente Den Haag en omstreken. Deze data is gebaseerd op de luchtfoto's 2010 en de (voorloper van) BAG van 2010. In totaal gaat het om 100.000 gebouwmodellen binnen de Gemeente Den Haag en circa 12.500 modellen in de aangrenzende gemeenten Let op de nauwkeurigheid van de dakvormen is +/- 16,6 cm en het grondvlak is overeenkomstig aan de BAG.
 • Doel registratie: Ter beschikking stellen van 3D gebouwmodellen voor algemeen gebruik in GIS en CAD applicaties.
 • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden
 • Mogelijkheden: Deze dataset is o.a. geschikt voor doelen als geluidskartering, bezonning en visualisatie. het inzichtelijk maken van de locatie op de kaart
 • Extent : Linksboven : xy 70670, 54932, Linksonder xy 77372, 443340, Rechtsonder xy 90536, 450934, Rechtsboven xy 83843, 462526
 • Geometrische attributen : Relatief(maaiveld) -en absolute goothoogte(NAP) en Relatief(maaiveld) -en absolute nokhoogte(NAP)
 • Coördinatenstelsel: RDnew
Waardering: (1 stem)

Bijlagen

 • all_buildings.dgn

  24-06-2019, dgn,

Panden json Den Haag

28 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer
 • Beschrijving: Locaties van panden
 • Bron: BGT gemeente Den Haag
 • Doel registratie: Maken van de BGT
 • Kwaliteit: Standaard BGT kwaliteit
 • Coördinatenstelsel: RDnew.
Waardering: (9 stemmen)

Bijlagen

 • panden-json

  18-10-2019, ZIP,

Panden kml Den Haag

23 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer
 • Beschrijving: Locaties van panden
 • Bron: BGT gemeente Den Haag
 • Doel registratie: Maken van de BGT
 • Kwaliteit: Standaard BGT kwaliteit
 • Coördinatenstelsel: De KML is WGS84
Waardering: (5 stemmen)

Bijlagen

 • panden-kml

  18-10-2019, ZIP,

Energielabels utiliteitsgebouwen

53 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Dataset mbt energielabels utiliteitsgebouwen in Utrecht in de jaren 2011 tm 2016. Hier vind je meer informatie over energielabels op de website van gemeente Utrecht:

Waardering: (5 stemmen)

Bijlagen

 • Energielabels utiliteitsgebouwen XLS

  12-01-2017, XLS,
 • Energielabels utiliteitsgebouwen CSV

  12-01-2017, CSV,

Vastgoed: huurobjecten in Utrecht

58 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Dataset met alle huurobjecten die deels in eigendom zijn van gemeente Utrecht (bijv. gebouwen en percelen) en worden verhuurd. In deze dataset staat het volgende vermeld per object:

 • gebouw of perceel;
 • omschrijving huurobject;
 • adres, postcode en plaats huurobject;
 • functie huurobject (bijv. gezondheidszorg of industrie);
 • categorie huurobject (bijv. maatschappelijk of bedrijf).
Waardering: (37 stemmen)

Bijlagen

 • Vastgoed: huurobjecten in Utrecht

  14-12-2015, CSV,

3D Stadsmodel LOD2 2018 Den Haag DGN

12 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer
 • Beschrijving: Deze dataset bevat gebouwmodellen inclusief 3D dakvormen van de Gemeente Den Haag. Deze data is gebaseerd op de luchtfoto's 2018 en de BAG van 2018. In totaal gaat het om +/- 155.000 gebouwmodellen binnen de Gemeente Den Haag. Het ontwikkelen van het nieuwe 3D stadsmodel gebeurt per wijk. In de loop van de tijd komen meer wijken beschikbaar.
 • Doel registratie: Ter beschikking stellen van 3D gebouwmodellen voor algemeen gebruik in GIS applicaties.
 • Licentie : CC-BY 4.0 (De volledige CC-BY 4.0 licentie is hier te vinden: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.nl”)
 • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden. De dakvormen komen zo goed mogelijk overeen met de werkelijkheid met uitzondering van schoorstenen, dakkapellen, liftschachten etc. Het grondvlak is overeenkomstig met de BAG geometrie.
 • Mogelijkheden: Deze dataset is o.a. geschikt voor doelen als geluidskartering, bezonning en visualisatie, het inzichtelijk maken van de locatie op de kaart.
 • Extent : Linksboven xy 72706, 461108, rechtsonder xy 89457, 447510
 • Attributen : Maaiveld, relatieve- (t.o.v. maaiveld) en absolute (t.o.v. NAP) goothoogte, relatieve- (t.o.v. maaiveld) en absolute (t.o.v. NAP) nokhoogte, BAGID, pandstatus, bouwjaar, model (jaar van uitgave), adres, wijkcode, wijknaam, bron (vanuit welk model het pand oorspronkelijk afkomstig is).
 • Coördinatenstelsel: RDnew
Waardering: (1 stem)

Bijlagen

 • Bezuidenhout

  15-07-2019, ,
 • 27_Stationsbuurt_v4.dgn

  26-06-2019, dgn,
 • 24_HaagseBos_v2.dgn

  26-06-2019, dgn,
 • 38_Laakkwartier_v4.dgn

  26-06-2019, dgn,
 • 39_Binckhorst_v1.dgn

  26-06-2019, dgn,