Datasets

FilterActive filter: Gebieden | Reset

Huurprijzen kantoorgebieden bandbreedte

18 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Bandbreedte huurprijzen van Utrechtse kantoorgebieden. Deze data staat weergegeven in de Vastgoedmonitor 2015 en deze vind je hier:

-https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/bestuur-en-organisat...

Waardering: (9 stemmen)

Bijlagen

 • Bandbreedte huurprijzen Utrechtse kantoorgebieden

  07-12-2016, XLSX,

Bestaande stads- en dorpsgebieden 2018

keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Bestaande stads- en dorpsgebieden zoals gebruikt in de verordening Ruimte 2014. Wordt verder ook gebruikt voor de woningbouwplannen.

Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.

Waardering: (1 stem)

Bijlagen

 • Ruimte_Ruimte_WFS:Bestaand_stads-_en_dorpsgebied

  20-12-2018, WFS,
 • Bestaand stads- en dorpsgebied

  20-12-2018, WMS,

Bestaande stads- en dorpsgebieden 2014

keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Bestaande stads- en dorpsgebieden zoals gebruikt in de verordening Ruimte 2014. Wordt verder ook gebruikt voor de woningbouwplannen.

Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.

Waardering: (1 stem)

Bijlagen

 • Bestaand stads- en dorpsgebied

  20-12-2018, WMS,
 • Ruimte_Ruimte_WFS:Bestaand_stads-_en_dorpsgebied

  20-12-2018, WFS,

Leadergebieden

keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

LEADER is een onderdeel van POP3. LEADER is de afkorting voor: Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale.
LEADER is een vanuit de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling en beoogt bij te dragen aan de plaatselijke ontwikkeling van plattelandsgebieden. Innovatie, samenwerking en integrale projecten zijn sleutelwoorden voor LEADER.
De Lokale Actie Groepen (LAG) leiden de plaatselijke ontwikkeling van plattelandsgebieden. Voor POP3 in de provincie Zuid-Holland betreft het de LAG Holland Rijnland en LAG Polders met Waarden. Beide LAGs leiden de plaatselijke ontwikkeling aan de hand van hun Lokale Ontwikkelingstrategie (LOS). Hierin staan selectiecriteria, waarmee projecten worden beoordeeld om in aanmerking te komen voor een LEADER-subsidie.

Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.

Waardering: (1 stem)

Bijlagen

 • Leadergebied

  20-12-2018, WMS,
 • Landelijk_gebied_Landelijk_gebied_WFS:Leadergebied

  20-12-2018, WFS,

Agrarisch landschap - subsidie agrarische structuurversterking

keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

GIS bestand behorende bij Bijlage IIIA, Provinciale Regeling Agrarische Structuurversterking

Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.

Waardering: (0 stemmen)

Bijlagen

 • Agrarisch landschap - PRAS

  20-12-2018, WMS,
 • Landelijk_gebied_Landelijk_gebied_WFS:PRAS_gebieden

  20-12-2018, WFS,

Aardkundige Waarden

keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

De kaart geeft informatie over bodemkundige, geologische, geo-hydrologische en geomorfologische waardevolle objecten en/of processen in Zuid-Holland. Bestaande databronnen en inventarisaties zijn beoordeeld in een expert judgement december 1999. Begrenzing van gebieden is in oktober 2004 afgestemd met de Nationale Beleidskaart Aardkundige Waarden (Alterra, IKC - LNV).
In 2006 opgenomen in de Bodemvisie, alleen de nationale en internationale waarden.

Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.

Waardering: (1 stem)

Bijlagen

 • Aardkundige Waarden

  20-12-2018, WMS,
 • Inspire_WFS:AardkundigeWaarden

  20-12-2018, WFS,