Datasets

FilterActive filter: Flora | Reset

Gebiedsindeling vegetatiemeetnet

2 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Gebiedsindeling zoals gebruikt in de Atlas signaleringskaarten, aangepast aan situatie 2002.

Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.

Waardering: (1 stem)

Bijlagen

 • Gebiedsindeling signaleringskaart

  20-12-2018, WMS,
 • Landelijk_gebied_Landelijk_gebied_WFS:Vegetatiegebieden

  20-12-2018, WFS,

Muurplanten Den Haag

11 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer
 • Beschrijving: Locaties van muurplanten op muren en kademuren in Den Haag.
 • Bron: Inventarisatie
 • Doel registratie: Beheer openbare ruimte
 • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden
 • Mogelijkheden: Deze dataset is geschikt voor het inzichtelijk maken van de locatie op de kaart
 • Viewer: https://arcg.is/110z9q
 • Coördinatenstelsel: RDnew. De KML is WGS84
Waardering: (3 stemmen)

Bijlagen

 • muurplanten.json

  22-10-2019, JSON,
 • muurplanten.zip

  22-10-2019, ZIP,
 • muurplanten.csv

  22-10-2019, CSV,
 • muurplanten.xlsx

  22-10-2019, XLSX,
 • muurplanten.html

  22-10-2019, HTML,
 • muurplanten.kml

  22-10-2019, KML,

Terreinen met bijzondere planten en vegetaties

2 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

De gebieden uit het A en W rapport nr. 143 'Terreinen met bijzondere planten en vegetaties in Zuid-Holland'. De terreinen zijn geselecteerd op basis van bijzondere vegetatiekundige en floristische waarden. Zij vormen op dit vlak het 'genetisch kapitaal'. De nadruk ligt op particuliere terreinen, omdat die meer bedreigd zijn. Zie voor meer informatie het Rapport Altenburg en Wymenga nr. 143. Mogelijk kan dit bestand gebruikt worden als opmaat naar een kaart met bijzondere natuurwaarden.

Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.

Waardering: (1 stem)

Bijlagen

 • Terreinen met bijzondere planten en vegetaties

  20-12-2018, WMS,
 • Landelijk_gebied_Landelijk_gebied_WFS:Bijzondere_vegetatie

  20-12-2018, WFS,